Novadā konstatēts otrais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām

25.06.2018

Atsaucoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) sniegto informāciju, Jelgavas novada pašvaldība ziņo, ka novadā  konstatēts jau otrais Āfrikas cūku mēra gadījums. Veicot pārbaudes, dienests atklājis, ka slimība skārusi piemājas saimniecību Valgundes pagastā. Slimības dēļ tiks likvidētas 11 mājas cūkas. Saimniecībā esošās cūkas nebija reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā (LDC), kā arī saimniecībā nebija nodrošināti biodrošības pasākumi – cūkas tika turētas āra aplokos.

Kā norāda PVD, tad šis šajā gadā Latvijā ir jau trešais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām. Iepriekšējie saslimšanas gadījumi ar ĀCM bija 12.jūnijā, kad slimību konstatēja Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā un 18.jūnijā Saldus novada Kursīšu pagastā. Kopumā ĀCM dēļ šogad jau iznīcinātas 193 mājas cūkas.
 
Pārtikas un veterinārais dienests atgādina – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi:

  • jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;
  • nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās; pastāvīgi jāapkaro grauzēji;
  • nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
  • cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus u.c;
  • kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;
  • pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Tāpat rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi;
  • ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts!

PVD aicina cūku turētājus būt atbildīgiem un, ja tas vēl nav izdarīts - reģistrēt cūkas Lauksaimniecības datu centrā, kā arī rūpīgi ievērot biodrošības noteikumus.