Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Zaļenieki uzņem divus vērienīgus saietus

04.07.2018

Zaļeniekus kā vietu, kur organizēt liela mēroga saietus, šogad izvēlējušās divas organizācijas. Nedēļā no 11. līdz 17. jūlijam Zaļeniekos notiks pasākums «Pasaules latviešu jaunatnes seminārs 2x2 – Mans Latvijas stāsts», savukārt no 22. līdz 29. jūlijam pagastā pulcēsies pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saieta dalībnieki. Nedēļu ilgie saieti, kā liecina prakse, pulcēs vairākus simtus dalībnieku.

«Vasaras vidus mums šogad ir ļoti darbīgs. Lai pienācīgi uzņemtu abu saietu organizatorus un dalībniekus, pasākumiem gatavojamies jau vairāku nedēļu garumā. Tā kā abi saieti pulcēs vairākus simtus dalībnieku, to laikā izmantos teju visas pagastam svarīgās ēkas – gan dienesta viesnīcu, gan pamatskolu, gan kultūras namu, gan, protams, arī muižas ēku. Lai cilvēkiem vakara stundās būtu ērtāka un pārredzamāka pārvietošanās no pamatskolas līdz dienesta viesnīcai un muižai, tad savlaicīgi jau esam padomājuši par apgaismojuma uzstādīšanu, izvietosim vairākus prožektorus. Tāpat aktuāls jautājums bija nelielas estrādes izveidošana, kas būs nepieciešama māksliniekiem, lai sniegtu dažādus koncertus. Tā tapusi parciņā aiz muižas. Esam ļoti gandarīti, ka cilvēki saredz potenciālu Zaļeniekos un izvēlas mūsu pagastu kā vietu, kur atzīmēt vērienīgus pasākumus,» stāsta Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Brikmanis.

2x2 saiets ik gadu tiek organizēta citā Latvijas reģionā. Šogad organizatoriem bija mērķis to organizēt Zemgalē. Pēc Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Kristīnes Kodes ieteikuma saiets 2x2 šogad notiks Zaļeniekos.

«Pērnā gada nogale man bija unikāla ar to, ka varēju būt daļa no 2x2 ziemas saieta organizatoru komandas. Ziemas pasaules latviešu jaunatnes seminārs Latvijā notika pirmo reizi. Tā bija vienreizēja iespēja, ko es izbaudīju. Viens no 2x2 svarīgākajiem mērķiem ir jauniešiem sagādāt emocionālu pārdzīvojumu, kas veidotu ciešu kontaktu un piederības izjūtu latviešu draugiem, tautai un Latvijai. Programmas tiek piesātinātas ar interesantiem, radošiem lektoriem, kuri rosina jauniešus domāt, runāt un darboties līdzi. Kad uzzināju, ka organizatori vasaras saietu iecerējuši Zemgalē, tad nešauboties sapratu, ka jāpiedāvā viņiem Jelgavas novads. Stāstīju par Zaļeniekiem – vietu, kura ir salīdzinoši tuvu Rīgai, vietu, kur ir iespēja izmitināt lielu skaitu cilvēku, kur ir muiža, skaista daba un kuras tuvumā ir daudz apskates vērtu objektu. Zaļeniekos ir viss nepieciešamais, lai dalībnieki justos komfortabli,» norāda K.Kode.

Neilgi pēc jaunatnes semināra 2x2 Zaļeniekos ar vadmotīvu «Dievs. Daba. Darbs» sāksies viens no tradīcijām bagātākajiem latviešu ģimeņu un līdzcilvēku saietiem – pasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3. Nedēļā no 22. līdz 29. jūlijam Zaļeniekos pulcēsies teju 450 dalībnieki. Kā stāsta organizatori, oficiālā pieteikšanās saietam jau noslēgusies, vietas ar nakšņošanu vairs nav pieejamas, bet, ja cilvēki vēlas piedalīties dienas aktivitātēs, tas noteikti ir iespējams.

«Aicinu ikvienu interesentu izpētīt saieta programmu un arī pašus Zaļenieku iedzīvotājus ļauties un plānot kādu no dienām veltīt sev interesējošām tēmām dalībai saietā. Pat ja mērķis nav piedalīties ar ģimeni visas nedēļas garumā, esam atvērti vietējiem cilvēkiem, kas vēlas apmeklēt vienas dienas nodarbības vai kādu konkrētas ievirzes apmācību. Iespējams, kādu interesē atnākt ar bērniņu uztaisīt loku vai pa vakariem sadancot kopā latviskās dejās ar saieta dalībniekiem – var darīt arī tā. Dalībniekiem, kas būs pieteikušies apmeklēt nodarbības, bet neizmantos ēdināšanas pakalpojumus un nakšņošanu, maksa par viena cilvēka dalību visas nedēļas garumā būs 20 eiro. Vēlos uzsvērt, ka cilvēkiem jārēķinās ar individuālo programmu pierakstu, proti, ja dalībnieki nebūs reģistrējušies pasākumam, bet ierodoties vēlēsies piedalīties konkrētās nodarbībās, var būt tā, ka tajās vairs nav vietas. Piemēram, rotu kalšanas nodarbībās varēs piedalīties 20 cilvēki, jo tik instrumentu būs pieejami meistaram, savukārt publiskajos pasākumos cilvēkiem nebūs jāraizējas par vietu trūkumu. Papētot reģistrācijas anketu, redzam, ka saietam jau pieteicies prāvs gan Jelgavas pilsētas, gan Jelgavas novada iedzīvotāju skaits,» skaidro saieta virsvadītāja Ilva Mieze-Barkāne.

Plašāka informācija par abiem saietiem pieejama organizāciju mājaslapās – www.2x2pasaule.lv un www.3x3.lv.