Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Pēc grāmatām un iedvesmas – uz Nākotni!

15.08.2018

8. septembrī Jelgavas novada iedzīvotāji aicināti uz tradicionālajiem Grāmatu svētkiem – šoreiz tie notiks Nākotnē ar nosaukumu «Grāmata vieno paaudzes». Svētku laikā darbosies grāmatu tirgus, brīvdabas bibliotēka un grāmatu maiņas
punkts, kurā var ierasties ar izlasītajām grāmatām un iemainīt tās pret cita atnestajām, tāpat būs tikšanās ar grāmatu autoriem, interesantiem cilvēkiem, ļaujot smelties iedvesmu un padomus.

Arī šoreiz Grāmatu svētki notiks sestdienā, dodot iespēju tajos piedalīties visai ģimenei. Jau tradicionāli svētkos darbosies grāmatu tirgus, kurā varēs iegādāties grāmatas par zemāku cenu. Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece un novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga stāsta, ka šobrīd dalību grāmatu tirdziņā apstiprinājušas divas izdevniecības – «Jumava» un «Avots», bet no vairākām vēl tiek gaidīta atbilde. Jāpiebilst, ka visi svētku apmeklētāji, kuri iegādāsies kādu iespieddarbu grāmatu tirdziņā, piedalīsies grāmatu izlozē. Līdztekus grāmatu tirdziņam darbosies arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš.

Svētku atklāšana Nākotnes kultūras namā paredzēta pulksten 10, bet pēc tam notiks dažādas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem. Dz.Punga stāsta, ka pieaugušie aicināti uz sarunu «Vārda spēks: politikā, publicistikā, filmās» ar žurnālistu, politiķi, Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu un tikšanos ar pozitīvās domāšanas centra «Pavasara studija» vadītāju un daudzu grāmatu autori Inesi Prisjolkovu. «Pēc bibliotēkas statistikas redzam, ka šobrīd pieprasītas ir dažādas grāmatas, kurās var smelties iedvesmu, tostarp par pozitīvo domāšanu. Tieši šīs autores grāmatas pašlaik ir lasītāko grāmatu topa augšgalā – cilvēki pat gaida rindā pēc tām, tāpēc nolēmām rakstnieci uzaicināt uz Grāmatu svētkiem,» norāda Dz.Punga, piebilstot, ka svētku laikā būs nopērkamas arī I.Prisjolkovas grāmatas.

Aizvien populārāka Latvijā kļūst savas dzimtas izzināšana un dzimtas koka veidošana, tāpēc cilvēkiem ir saistoši uzklausīt citu pieredzi. «Par to esam pārliecinājušies dažādos pasākumos un nolēmām, ka Grāmatu svētku apmeklētājiem piedāvāsim iespēju uzzināt ko vairāk par novadnieka rakstnieka Gustava Kraujas, dziedātāja Gustavo vectēva, dzīvesgājumu. Rakstnieks vienu savas dzīves posmu ir dzīvojis Nākotnē. 1996. gadā iznāca dzejas krājums «Kameņu medus», kurā apkopota viņa labākā dzeja kopš brīža, kad sācis rakstīt,» tā Dz.Punga, piebilstot, ka pasākumā piedalīsies Kraujas dzimtas pārstāvji.

Savukārt bērni un jaunieši Grāmatu svētkos aicināti uz tikšanos ar grāmatu autori Māru Jakubovsku, kura kopā ar izglābto sunīti Rufi pasniegs atbildības stundu, runājot par atbildību pret dzīvniekiem. Bet jaunieši gaidīti uz tikšanos ar rakstnieku un komiķi Maksimu Trivaškeviču, kura dzimtā vieta ir Jelgavas novada Eleja. M.Trivaškevičs iecerējis sarunu par pusaudžu draudzību, piedzīvojumiem un atbildību pret savu dzīvi.

«Svētkos piedalīsies arī iluzionists, kurš rādīs dažādus trikus, taču lielākā pievienotā vērtība būs plaša grāmatu izstāde, kurā pasākuma dalībnieki varēs smelties idejas dažādiem trikiem, jokiem un viltībām,» piebilst Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece un novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja.

Iedvesmojot jauniešus dzejošanas priekam un cenšoties atklāt novada jaunos talantus, pirmo reizi Grāmatu svētkos notiks dzejas konkurss «Dzejas slams», kurā piedalīsies bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 25 gadiem. Lai gan šim pasākumam bija jāpiesakās līdz 1. augustam, dalībnieki, kuri nepaspēja, bet tomēr vēlas startēt «Dzejas slamā», aicināti sazināties ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldes kultūras darba organizatori Neldu Ķikuti pa tālruni 29151326. Konkursā būs trīs uzstāšanās raundi, kuros dalībniekiem būs jārunā pašsacerētie dzejoļi. Tiks vērtēts gan autora izpildījums, gan dzejas saturs un stils.

Jāpiebilst, ka Grāmatu svētkos arī šogad darbosies brīvdabas bibliotēka, kurā lasītājs aicināts dāvināt lasītājam. «Pagājušajā gadā, kad pirmo reizi organizējām brīvdabas bibliotēku, sapratām, ka tas ir saistošs projekts. Cilvēkiem ļoti patika, tāpēc arī šogad aicinām novada iedzīvotājus mainīties grāmatām – atnest savu un pretī paņemt kādu cita atnesto. Pagājušajā gadā novērojām, ka lielākā interese bija par bērnu grāmatām, tāpēc īpaši aicinām svētku dalībniekus nākt tieši ar šai auditorijai domātām grāmatām,» tā Dz.Punga.

Ieeja Grāmatu svētku pasākumos ir bez maksas.