+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Pirmkursniekus aicina pieteikties stipendijai

03.09.2018

Jau kopš 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība piedāvā stipendiju Jelgavas novada pašvaldības talantīgākajiem jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Arī šogad stipendijai var pieteikties no 3. līdz 30. septembrim.

Šogad pašvaldība stipendiju plāno piešķirt trim jauniešiem. Tā paredzēta ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu deklarētam 12. klases absolventam, kurš reģistrējies studijām jebkurā Latvijas augstskolā jebkurā bakalaura studiju programmā 2018./2019. akadēmiskajam gadam.

Paralēli studijām pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Prasības stipendijas pretendentiem: absolvējot 12. klasi, vidējam vērtējumam jābūt augstākam par 7,5 ballēm (dokumentiem jāpievieno 12. klases sekmju izraksts); motivācija stipendijas saņemšanai; brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam(-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”; īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Stipendijas apjoms ir 1500 eiro akadēmiskajā gadā jeb 150 eiro mēnesī 10 mēnešu garumā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada jūnijam. Būtiski uzsvērt, ka vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu Latvijas Universitātes fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Studentu pieteikšanās stipendijai notiek mājas lapā www.fonds.lv, kur iespējams arī augšupielādēt pieteikuma dokumentus. Pretendentam jāiesniedz LU fonda noteikta parauga pieteikuma anketa (ietilpst motivācijas vēstule); LU fonda noteikta parauga CV; viena rekomendācija no vidējās izglītības iestādes direktora, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes vadītāja vai citas nozares, kurā darbojas pretendents, pārstāvja pēc stipendijas pretendenta ieskatiem; citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.

Stipendijas piešķiršanu vērtēs komisija: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, novada kultūras darbiniece - aktrise Dzintra Zilberte, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederību Jelgavas iedzīvotāju vidū.

Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavas novada pašvaldības stipendiju turpina saņemt deviņi iepriekšējo gadu stipendiāti.