Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Moldovas delegācija viesojas Jelgavas novadā, lai gūtu pieredzi iepirkumu jautājumos

15.10.2018

14.-19.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas, Bauskas un Jelgavas novada pašvaldībām, Iepirkumu uzraudzības biroju un citām attiecīgajām institūcijām ar “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH atbalstu organizē Moldovas reģionālās attīstības aģentūru ekspertu iepirkumu jomā vizīti Latvijā. Vizītē piedalās arī pārstāvji no Moldovas Rūpniecības un tirdzniecības kameras un Moldovas Ekonomikas un infrastruktūras ministrijas. Jelgavas novadā Moldovas pārstāvji viesojas 16. un 17.oktobrī.

Vizītes mērķis ir veicināt Moldovas reģionālās attīstības aģentūru ekspertu administratīvās spējas, publiskā iepirkuma caurspīdīgumu un nodrošināt iespēju Moldovas pārstāvjiem nostiprināt zināšanas, mācoties no Latvijas pieredzes. Vizītes laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta problēmām, ar kurām saskarās Latvija pārejā uz ES standartiem un tiks runāts par līdz šim īstenotajiem labās prakses piemēriem.

Vizītes pirmajā dienā tika uzklausīta Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, VARAM, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvju pieredze iepirkumu jomā. Pēcpusdienā delegācija devās uz Jūrmalas pilsētas pašvaldību, kur iepazinās ar pieredzi iepirkumu jomā, t.sk. apgaismojuma un ūdenssaimniecības attīstības jautājumos.

Vizītes laikā delegācija viesojas arī Bauskas un Jelgavas novados, lai tiktos ar pašvaldību pārstāvjiem un ekspertiem, kā arī izzinātu iepirkumu organizēšanas pieredzi un apskatītu līdz šim īstenotos projektus.

Vizītes noslēgumā tiks diskutēts par pieredzes pārņemšanas iespējām, nepieciešamajiem uzlabojumiem un turpmākās sadarbības virzieniem.

Vizīte tiek organizēta ar GIZ atbalstu programmas “Vietējo publisko pakalpojumu modernizācija Moldovā” ietvaros, kas tiek finansēta no Vācijas Ekonomiskās sadarbības un attīstības ministrijas.

VARAM no 2012.gada īsteno attīstības sadarbības projektus, sniedzot atbalstu Moldovas reģionu attīstībai nozīmīgajos jautājumos, t.sk. attīstības plānošanā, atkritumu apsaimniekošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā un tūrisma attīstībā reģionālajā un vietējā līmenī. Sadarbības rezultātā ir uzlaboti vairāki attīstības plānošanas dokumenti, izstrādāti projektu pieteikumi finansējuma piesaistei, uzlabota reģiona un pašvaldību pārvaldes organizācija, sniegta pieredze un zināšanas būtisko reformu īstenošanai.

Ņemot vērā VARAM ilgstošo pieredzi darbā ar visiem Moldovas reģioniem dažādos jautājumos, kā arī Latvijas ekspertu zināšanas, 2017.gada nogalē VARAM sadarbībai uzrunāja “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH eksperti no Vācijas. Tas tika pozitīvi novērtēts no Ārlietu ministrijas puses, jo Ārlietu ministrijas sniegtais grants attīstības sadarbības finansējuma ietvaros kalpo kā "sēklas fonds" sadarbības attīstībai. 

Rezultātā š.g. martā VARAM ar GIZ atbalstu organizēja Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldību iepirkuma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīti Moldovā, kuras laikā tika sniegts praktisks atbalsts Moldovas reģionālās attīstības aģentūru iepirkuma speciālistiem. Pēc vizītes tika sniegti ieteikumi Moldovas partneriem iepirkumu procedūras uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja VARAM