+A A
Sestdiena, 28. Novembris, 2020
Rita, Olita, Vita

"FairHap" turnīrā demonstrē treniņos apgūto

23.10.2018

Šā gada 9.oktobrī Jelgavas novada Staļģenes vidusskolā noritēja Erasmus+ projekta Nr. 2016-2859/001-001 atklātais sporta spēļu turnīrs, kurā kopā 120 bērni 8 komandās demonstrēja 4 mēnešos apgūtās iemaņas un izpratni par godīgu spēli un  Olimpiskajām vērtībām pielietojot zināšanas un iemaņas stafetēs, komandu sportā un orientēšanās disciplīnās.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā “FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports” (Godīga spēle un gandarījums sportā) piecu valstu kopdarba rezultātā – izstrādātā rokasgrāmata “Vērtību mācīšana bērniem sportojot: 120 spēles laimīgiem bērniem”. Rokasgrāmatā (pieejama lejupielādei bez maksas projekta mājas lapā: https://www.fairhap-project.eu/material/) aprakstītās metodikas un vadlīniju rezultātā Jelgavas novada Sporta centrs izveidoja 8 dažādas komandas, kurās treneru vadībā dažādās sporta disciplīnās 24 nedēļu garumā (kopā 72 stundas treniņiem) bērni apguva prasmes, iemaņas un vērtības sportojot, tāpat arī, apgūstot teoriju un aprobējot rokasgrāmatā aprakstītās metodes, Olimpiskās vērtības ikdienas treniņos. Visas apgūtās zināšanas un iemaņas tika demonstrētas turnīrā, kurā bērni tika sadalīti jau jaunās komandās un līdz ar to kādreizējiem komandas biedriem vajadzēja sastrādāties ar citu komandu dalībniekiem, kas eksperimentāli saskanēja ar projektā izvirzīto metodiku un mērķi.

Turnīrs noritēja Staļģenes sporta hallē un Staļģenes vidusskolas sporta laukumā. Lai izvērtētu apgūtās zināšanas un pielietojumu praksē, turnīra dalībnieki ar aptaujas anketas palīdzību tika anketēti (pirmā anketēšana organizēta pirms treniņu uzsākšanas) un rezultāti tiks prezentēti projekta noslēguma konferencē novembrī, tādējādi salīdzinot vai ar jauno metodiku ir panākts projekta mērķis, vai gluži otrādi treniņu dalībniekiem ir cits viedoklis. Šāda veida turnīrs tika organizēts katrā no projekta konsorcija dalībvalstīm. Rezultāti tiks apkopoti par visām valstīm kopā un atsevišķi.

2017. gada janvārī piecu partneru konsorcijs no Grieķijas (Creative Thinking Development – CRE.THI.DEV), Rumānijas (Aleksandra Jana Kuza universitāte Jasī pilsētā), Bulgārijas (nevalstiskā organizācija Haskovā – Inter Sport Group), Itālijas (Alesandrijas Socio-ekonomiskais Eiropas institūts) un Latvijas (Jelgavas novada pašvaldības Sporta centrs) apvienojās Eiropas Komisijas līdzfinansētā Erasmus+ programmas projektā Nr.2016-2859-/001-001 “Godīga spēle un gandarījums sportā“ (angļu valodā - “Fair Play and Happiness through Sports (FAIRHAP)”.

"FairHap" turnīrs skolēniem

Ja nevēlaties, lai Jūsu attēls būtu publicēts, aicinām sazināties ar Jelgavas novada pašvaldību, rakstot e-pastu uz prese@jelgavasnovads.lv vai zvanot pa tālruni 63024934.