Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Jelgavas novada Vilces pagastā pasta pakalpojumus pielāgo pieprasījumam

24.10.2018

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Jelgavas novada Vilces pagastā no 2018.gada 23.novembra tiek mainīts Vilces pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Vilcē pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti Skolas ielā 8 no plkst.8 līdz 9. Iedzīvotāji jaunajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā saņems visus līdz šim pieejamos pasta pakalpojumus vai arī varēs izvēlēties tos saņemt pie  pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Vilces pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 5000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, adrese un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Vilces pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Vilces iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Vilces pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281381.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Vilces pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 630 61446 vai 25700073 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Elejas pasta nodaļu Stacijas ielā 1, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.8.30 līdz 16 un otrdienās no plkst.8.30 līdz 18.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Vilces iedzīvotāji tiks informēti par pasta pakalpojumu saņemšanas turpmākajām iespējām pēc 23.novembra, no 23.oktobra saņemot informatīvus paziņojumus savās pastkastītēs.

Informācija sagatavota VAS Latvijas Pasts