LLKA valdes priekšsēdētāja vietniecei Mirdzai Feldmanei piešķirts Zemkopības ministrijas Atzinības raksts

20.11.2018

Piektdien, 16. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, ekspertus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus – par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu. Viena no godināmajām personām bija arī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes priekšsēdētāja vietniece Mirdza Feldmane. 

Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu M. Feldmane saņēma par kooperācijas un uzņēmējdarbības veicināšanu laukos, apdzīvotības un darba nodrošināšanu, sekmējot lauksaimnieku stabilitāti, modernizāciju un attīstību.

Mirdza Feldmane kā LPKS „Pienupīte” vadītāja ir LLKA biedre un LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece, kā arī aktīva LLKA Piena nozares darba grupas vadītāja, kas iesaistās tieši mazo un vidējo piena ražotāju interešu un to izaugsmes iespēju aizstāvēšanā, kā dēļ savulaik kopā ar citu lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir devusies piketēt arī uz Briseli.

Kooperatīvs “Pienupīte” Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā reģistrēts 2009. gadā, tolaik apvienojoties 47 Zemgales piensaimnieku saimniecībām. Savas darbības laikā kooperatīvs ir sekmīgi attīstījies, kāpinot gan savu apgrozījumu, gan palielinot biedru skaitu, šobrīd apvienojot turpat 70 saimniecības no Bauskas, Jelgavas, Iecavas, Rundāles, Tērvetes un Dobeles novadiem.

Ņemot vērā daudzo kooperatīvu sadarbību, ik dienas ir iespējams nodot vairāk piena un saņemt augstāku cenu par zemnieka saražoto produktu, kā rezultātā iespējams vairāk samaksāt pašam darba darītājam – zemniekam, tādējādi veicinot kopējo lauku ekonomisko izaugsmi un attīstību.

Lai nākotnē aizvien vairāk paplašinātu kooperācijas ietekmi piena nozarē, M. Feldmane ir iniciatore un vadītāja kooperatīvu konsolidācijai jeb apvienošanai, strādājot pie t. s. otrās pakāpes kooperatīva izveides, kurā kā biedri darbosies apvienotie kooperatīvi.

Novērtēts arī  M. Feldmanes ieguldījums Baltijas valstu kooperācijas veicināšanā, piedaloties kopējās sanāksmēs, lai dalītos pieredzē un attīstītu sadarbību kopējo interešu aizstāvēšanai Baltijas valstu ietvaros.

Kā LLKA pārstāve M. Feldmane darbojas Zemkopības ministrijas Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla Konsultatīvajā padomē un Nacionālajā piena padomē.

Mirdzas dzīves moto: „Darīt apkārtējo pasauli labāku un gaišāku!”.

Foto autors: Zemkopības ministrija