Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību

11.01.2019

Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā. Tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā. Ja esi aktīvs, sociāli atbildīgs un vēlies piedalīties likumpārkāpumu novēršanā, esi aicināts pieteikties darbam ar notiesātajām personām!

Brīvprātīgā darbu iespējams veikt gan ieslodzījuma vietās, gan ārpus ieslodzījuma. Iesaistoties brīvprātīgo darbā ar likumpārkāpējiem, Tu sekmēsi sabiedrības drošību.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS IESLODZĪJUMA VIETĀ

Brīvprātīgie sadarbībā ar ieslodzījuma vietu personālu sniedz ieslodzītajiem atbalstu dažādās sfērās. Viņi dalās ar savu pieredzi, prasmēm, noderīgām zināšanām, hobijiem, veicinot nozīmīgu iemaņu pilnveidošanu ieslodzītajiem. 

Jomas, kurās nepieciešams sabiedrības atbalsts: 

 •  lietderīga brīvā laika pavadīšana;
 •  sports;
 •  darbs ar notiesāto ģimenēm;
 •  notiesāto personu sociālo un darba prasmju attīstīšana

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu. Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

ATBILDĪGUMA UN ATBALSTA APĻI

Atbildīguma un atbalsta apļi ir efektīvs, pierādījumos balstīts brīvprātīgā darba veids, kas paredzēts bīstamu, vardarbīgu noziegumu novēršanai. Vienā aplī darbojas 3 -5 sagatavoti brīvprātīgie, kuri regulāri tiekas ar bijušo likumpārkāpēju (aizbilstamo), mudinot pieņemt atbildīgus lēmumus, mazinot sociālās atstumtības izjūtu un palīdzot risināt situācijas, kas varētu mudināt uz jaunu likumpārkāpuma izdarīšanu. 

Prasības brīvprātīgajam:

 •  prasme patstāvīgi plānot savu laiku;
 •  augsta atbildības izjūta;
 •  vismaz 18 gadu vecums;
 •  gatavība sniegt atbalstu likumpārkāpumus izdarījušām personām.

Brīvprātīgā ieguvumi:

 •  kriminālās justīcijas speciālistu vadītas mācības;
 •  pastāvīgs nozares profesionāļu atbalsts brīvprātīgā pienākumu veikšanā;
 •  zināšanu paplašināšana par valsts pārvaldes darbu;
 •  iespēja dalīties ar savām zināšanām un prasmēm;
 •  pieredze atbalsta pasākumu organizēšanā sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.

INFORMĀCIJAI:

www.ievp.gov.lv
www.vpd.gov.lv

PIESAKIES, AIZPILDOT ANEKTU: 
http://www.ievp.gov.lv/index.php/brivpratigais-darbs

Kontaktpersona:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Klientu ģimeņu saišu stiprināšanas un brīvprātīgā darba attīstības bloka vadītājs Jānis Nicmanis
E-pasts: janis.nicmanis@ievp.gov.lv 
Tālrunis: +371 28817390

Par iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā Atbildīguma un atbalsta apļos lūdzam sazināties ar Valsts probācijas dienesta Probāciju programmu nodaļas vecāko referenti Kristiānu Lapiņu
E-pasts: kristiana.lapina@vpd.gov.lv
Tālrunis: +371 67244845
Mob.t. +371 28649411

Ieslodzījumu vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno ESF projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001). Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada decembris - 2022. gada decembris.