Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Konkursā “LAKSTĪGALA 2019” noskaidroti labākie latviešu tautas dziesmu zinātāji Jelgavas novadā

24.01.2019

23. janvārī Vilces pamatskolā pulcējās Jelgavas un Ozolnieku novadu un Bauskas pilsētas skolu skolēni, lai demonstrētu savas zināšanas par latviešu tautas dziesmām un tradīcijām. 

Dalībnieki vecuma grupā no 1. līdz 4. klasei bija sagatavojušies prezentēt 25 latviešu tautas dziesmu skanīgumu, bet skolēniem no 5. līdz 9. klasei bija uzdevums apgūt 51 latviešu tautas dziesmu.

“Konkursa mērķis ir radošā veidā padziļināt skolēnu zināšanas par latviešu tautas dziesmām un tradīcijām. Lai piedalītos konkursa pirmajā kārtā, skolēniem ir jāapgūst dziesmas no Roberta Zuikas izveidotā tautas dziesmu krājuma “Lakstīgala” un, atbilstoši vecuma grupai, jāspēj tās nekļūdīgi nodziedāt a cappella vai ar instrumentālu pavadījumu. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, jo skolēniem ir precīzi jāapgūst liels skaits patiesi sarežģītu dziesmu tekstu un melodiju. Dalībnieku sagatavotos priekšnesumus vērtē Izglītības pārvaldes izveidota vērtēšanas komisija, lemjot par muzikālāko, atraktīvāko un radošāko latviešu tautas dziesmu izpildījumu, kā arī zinošāko un erudītāko komandu, kas tālāk tiek virzīta uz konkursa 2. posmu,” stāsta Jelgavas novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ineta Freimane.

Lai pārliecinoši startētu konkursā, skolēniem ir ne tikai jāapgūst ievērojams skaits tautas dziesmu, bet jāprot arī atraktīvā veidā prezentēt savam novadam raksturīgo, piemēram, kādu īpašu dziesmu, tautas tērpu, tradīcijas vai  mīklas. Tāpat skolēniem jāpierāda savas zināšanas jautājumu viktorīnā par dažādām tēmām, piemēram, latviešu tautas mūzikas instrumenti, gadskārtas, godi u.tml.

Noklausoties trīs Jelgavas un Ozolnieku novadu komandas, kā arī trīs Bauskas pilsētas izglītības iestāžu komandas, vērtēšanas komisija nolēma uz konkursa otro posmu, kas norisināsies jau 30. janvārī, Bauskā, virzīt visas  komandas, dodot iespēju katrai pārstāvēt savu novadu, savu klašu grupu. Pēc iegūto punktu skaita Vilces pamatskolas folkloras kopas “Rukūzīte” dziedātāji skolotājas Gunas Čodares vadībā gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu grupā ieguva 2.vietu.