+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Gada laikā licencētās zemūdens medībās noķertas 593 zivis

28.01.2019

Jelgavas novada pašvaldība no 2017. gada rudens organizē zemūdens medības Lielupē Jelgavas un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem «Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados», Jelgavas novada pašvaldība 2018. gadā izsniegusi 61 mēneša licenci un 28 gada licences.

Apkopojot 2018. gada zemūdens mednieku reģistrētos lomus, uzskaitītas 593 nomedītās zivis, kas kopsvarā sasniedz 847.3 kg. Starp biežāk sastopamajiem lomiem: līdakas, līņi un asari, starp retāk noķertajām: sami un ālants. Lai gan mednieki sūdzas, ka Lielupes gultne ir duļķaina, tur sastopami arī tādi eksemplāri kā 8.2 kg smagas līdakas un 7 kg smagi sami.

Licencēto zemūdens medību pamatmērķis ir zivju krājumu aizsardzība un racionāla izmantošana, iegūstot papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kā arī zivju ieguves kontroles organizēšanai un zemūdens medību tūrisma attīstībai. Licencētās zemūdens medības noteiktajās Jelgavas un Ozolnieku novadu teritorijās ir atļautas visu gadu, izņemot laika periodu no 1. aprīļa līdz 31. maijam, kad tās ir aizliegtas Lielupes posmā no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Bauskas un Rundāles novada administratīvās teritorijas robežai. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu, licenču pārdošanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi 20% apmērā tiek pārskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 80% tiek izmantoti licencēto zemūdens medību organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai, tostarp nārsta vietu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai un citiem saistītiem mērķiem.

2018. gadā pašvaldības budžetā ieņēmumi no zemūdens makšķerēšanas sniegtā pakalpojuma kopumā veido 2 595 EUR. No 2017. un 2018. gada iegūtajiem līdzekļiem, pašvaldība zivju resursu atjaunošanai plāno novirzīt 2500 EUR, veicot zivju mazuļu iegādi un zivju resursu atjaunošanu Lielupes upes baseinā Jelgavas un Ozolnieku novada administratīvās teritorijas robežās.  

Interesentiem ir iespēja iegādāties Zemūdens medību licenci portālā www.epakalpojumi.lv vai darba dienās Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā. Vienas gada licences cena ar PVN ir 60 EUR, bet mēneša licences cena ar PVN ir 15 EUR.