Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Plānots paplašināt Bērzkroga kapu teritoriju

08.02.2019

Lai Jaunsvirlaukas pagastā varētu veikt Bērzkroga kapu paplašināšanu, Jelgavas novada dome aizvadītā gada decembra domes sēdē izskatīja un apstiprināja lēmumprojektu par cirsmas izsoli nekustamajā īpašumā «Bērzkroga kapi». Īpašuma centrālajā daļā aptuveni 1,06 hektāru platībā tiks veikta koku izzāģēšana un celmu raušana. Kā uzsver pašvaldības vides aizsardzības speciāliste Dace Gražule, lai gan koku zāģēšana un celmu raušana plānota šogad, līdz pilnīgai kapu labiekārtošanai, visticamāk, paies krietni ilgāks laiks.

Jelgavas novada pašvaldībā par kapsētu apsaimniekošanu ir atbildīga SIA «Jelgavas novada KU». Pēc uzņēmuma vadītājas Antras Alksnes teiktā, Jaunsvirlaukas pagasta Bērzkroga kapi ir gana seni – pieejamā informācija liecina, ka pirmie apbedījumi tajos veikti jau 1906. gadā. Šobrīd kapos apglabātas 1242 personas.

«Skatoties plašākā mērogā, vietu Jelgavas novada kapsētās netrūkst, bet ir atsevišķas kapsētas, kurās apbedīšanu vairs nevar veikt vai tā drīzumā būs jāpārtrauc. Lai nodrošinātu jaunas apbedīšanas vietas, sadarbībā ar pašvaldību jau vairāku gadu garumā īstenojam kapu paplašināšanas plānu. Šogad paredzam uzsākt Bērzkroga kapu paplašināšanu. Šobrīd apbedījumu vietas aizņem 1,15 hektārus, bet brīvo apbedījumu vietu skaits pēdējos gados ir strauji samazinājies. Pašlaik Bērzkroga kapiem var piedēvēt daļēji slēgtas kapsētas statusu, jo brīvas vietas ir vien ģimeņu vai dzimtu kapavietās. Blakus esošā cirsma 1,06 hektāru platībā ir pašvaldības īpašums, un šogad teritorijā plānots atbrīvoties no lielajiem kokiem un krūmājiem, kā arī izraut celmus. Pēc tam noritēs darbs pie zemes plātnes līdzināšanas un kapsētas labiekārtošanas,» skaidro A.Alksne.

Precīzu kapu paplašināšanas laiku un izmaksas pašvaldība šobrīd nemin, jo norit nepieciešamo dokumentu kārtošana. Zināms, ka izsole par koku izciršanu tiks izsludināta jau tuvākajā laikā. Pēc tam sāksies darbs pie kapu teritorijas projektēšanas un kapsētas paplašināšanas.

Līdzās esošajiem plāniem patlaban vēl norit debates arī par jautājumu, kas skar vecās kapu daļas labiekārtošanu. «Vecā kapu daļa atrodas kapu sākumā – uzkalniņā. Pašvaldībai nav informācijas, kad šajā pusē ir veikti pēdējie apbedījumi, bet esošā situācija liecina, ka tas bijis gana sen. Šī kapu teritorija aizņem 0,5 hektārus. Paplašinoties kapiem, iespējams, labiekārtosim arī šo kapu daļu. Bet, lai šis plāns īstenotos un vecajā kapu daļā varētu notikt virsapbedījumi, pirmām kārtām būtu jāveic izpēte no kultūrvēsturiskā viedokļa,» piebilst Jelgavas novada pašvaldības vides aizsardzības speciāliste.

Jāpiebilst, ka Jelgavas novada kapsētu paplašināšanas plāns tapa laikā, kad pašvaldība kapsētu apsaimniekošanu uzticēja SIA «Jelgavas novada KU», proti, 2015. gadā.

«Gatavojoties kapsētu apsaimniekošanas pārņemšanai, kopā ar pašvaldības Īpašuma pārvaldes speciālistiem apsekojām visas novada teritorijā esošās kapsētas. Saskaņā ar spēkā esošo kapsētu sarakstu tādas ir 52. To darījām tāpēc, lai realitātē pārliecinātos, kādas ir novada kapsētas un vai tās atbilst savam statusam – tās ir slēgtas, daļēji slēgtas vai atvērtas. Vadoties no uzzinātās informācijas, pakāpeniski sākām izstrādāt plānu, kas paredz vairāku kapsētu paplašināšanu. Piemēram, pērn sākām darbu pie Līvbērzes pagasta Skuju kapu paplašināšanas – līdzīgi kā Bērzkroga kapos noritēs koku izciršana, pērn Skuju kapos notika koku izzāģēšana un celmu izraušana. Šogad iecerēts turpināt darbu un teritorijā veikt zemes piebēršanu un līdzināšanu. Jānorāda, ka kapu labiekārtošana ietvers arī blakus esošo grāvju pārtīrīšanu un meliorācijas sistēmas sakārtošanu. Tāpat kapu labiekārtošanas darbi ar mērķi kapsētu paplašināt pērn aizsākās Svētes kapos,» skaidro A.Alksne.