+A A
Otrdiena, 27. Oktobris, 2020
Lilita, Irita, Ita

Domi iepazīstinās ar ieceri par vēja ģeneratoriem Elejā

19.02.2019

Februāra sākumā Jelgavas novada pašvaldībā vērsušies SIA Eolus pārstāvji ar ieceri par vēja ģeneratoru uzstādīšanu Jelgavas novada dienvidu daļā – Elejas pagastā. Ņemot vērā publiski neviennozīmīgi vērtēto šīs uzņēmējdarbības īstenošanu nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju teritorijās, Jelgavas novada pašvaldība aicinājusi projekta izstrādātājus gan skaidrot savu nodomu attiecībā uz Jelgavas novada administratīvo teritoriju, gan prezentēt aprēķināto iespējamo saimniecisko ieguvumu iedzīvotājiem.

SIA Eolus valdes loceklis Gatis Galviņš uzsver, ka “vēlētos kliedēt daudz stereotipisku bažu par vēja ģeneratoru trokšņu kaitīgumu, vibrāciju izraisīto postu zemei un dzīvai radībai, tā vietā raisot izpratni par vēja parku radīto pievienoto vērtību reģionam”.

Prezentējot savas ieceres izstrādāto konceptu, SIA Eolus pārstāvji gatavojas uzrunāt Jelgavas novada domi februāra sēdē – 27.februārī.

Pašlaik saskaņā ar MK noteikumiem Nr.240 :”Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” nosaka, ka vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības teritorijā, tehniskās apbūves teritorijā un lauksaimniecības teritorijā, ja vien tiek ievēroti likumā noteiktie attālumi no dzīvojamām mājām, ciemu un pilsētu teritorijās esošās vai plānotās blīvās dzīvojamās apbūves; no  NATURA 2000 teritorijām un mikroliegumiem un  valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonas. 

Tajā pat laikā Jelgavas novads ir specifisks ar augstvērtīgajām nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēm, līdz ar to vēja parku veidošana ir nepastarpināti saistīta ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecīgi ir Latvijas valdības kompetence un redzējums alternatīvo enerģiju ražošanas atbalstam ģeogrāfiski un politiski.