Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Aizvadīta Jelgavas novada skolēnu tautas deju kolektīvu skate

05.03.2019

Jelgavas novada tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, kas 1. martā notika Jēkabnieku tautas namā, piedalījās 21 tautas deju kolektīvs, 400 dejotāji no 10 izglītības iestādēm un 2 kultūras iestādēm. Viņu sniegumu atbilstoši pieciem  nolikumā paredzētiem kritērijiem – dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte, izpildījuma muzikalitāte, tautas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība, skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids – vērtēja pieredzējuši eksperti. Ar rezultātiem var priecāties gan paši bērni, kolektīvu vadītāji, gan Jelgavas novada Izglītības pārvalde.

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, 1. martā notika Jelgavas novada tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate. Tā bija otrā pēc kārtas  (pirmā  - Jelgavas pilsētas kolektīvu skate - notika 28.februārī  Jelgavas pilsētas kultūras namā), kas aizsāk skolēnu tautas deju kolektīvu ceļu uz dziesmu svētkiem.  Atbilstību un vērtējumu pauda žūrijas komisija, kurā ir pieredzējuši eksperti:

  • Indra Ozoliņa, horeogrāfe, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” mākslinieciskā vadītāja;
  • Dace Adviljone,  horeogrāfe, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes locekle, VISC Dejas nozares ekspertu komisijas locekle, Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu bērnu tautas deju kolektīvu virsvadītāja, Tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” pedagoģe;
  • Ineta Bērziņa, Rīgas pilsētas tautas deju metodiskās apvienības vadītāja, TDK “ Čiekurs” vadītāja.

Divi deju kolektīvi – Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 2.-3. klašu un 3.-5.klašu tautas deju kolektīvi  (vadītāja Madlēna Bratkus)  saņēma  VISC augstākās pakāpes diplomus.

I pakāpes diplomus saņēma Svētes pamatskolas  1.-2. un 3.-4.klašu deju kolektīvi (vadītāja Alda Skrastiņa), Elejas pagasta saieta nama JDK “Tracis” ( vadītāja  Ivita Lejava-Majore) un  Jelgavas novada Līvbērzes pagasta Bērnu un jauniešu deju studijas „Spīga” deju kolektīvs „Spīganiņi” (vadītāja Aiga Muzikante).

Ar II pakāpes diplomiem  apbalvoti  11 deju kolektīvi:  Aizupes pamatskolas 1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6.kl.un 7.-9.kl. kolektīvi, kā arī Vircavas vidusskolas 1.-2.kl.kolektīvs ( vadītāja Baiba Ķestere); Elejas vidusskolas 1.-2.un 3.-4.kl.kolektīvi ( vadītāja Inese Reinvalde); Kalnciema vidusskolas 1.-2.kl.un 5.-6.kl.kolektīvi ( vadītāja Inga Feldmane), Šķibes pamatskolas 3.-6.klašu deju kolektīvs (vadītāja Alise Dzelzkalēja), kā arī Kalnciema pagasta vidusskolas 1.-2.klašu kolektīvs ( vadītāja Daina Majoka).

Vircavas vidusskolas 3.-4.kl.kolektīvs un Kalnciema pagasta vidusskolas 7.-9.klašu kolektīvs tika novērtēti ar III pakāpi.

Divi kolektīvi saņēma atzinību par piedalīšanos skatē, kas ir likumsakarīgs rezultāts tam, ka kolektīvi pēc ilgāka pārtraukuma ir atsākuši darbu vien pirms diviem mēnešiem. Ir uzteicama šo kolektīvu vadītāju un izglītības iestāžu apņemšanās piedalīties procesā, saglabājot bērniem iespēju, intensīvi strādājot vēl vienu gadu un uzlabojot rezultātu, nokļūt dziesmu svētkos. Kā zināms, nolikums paredz, ka  deju kolektīvs var pretendēt uz dalību XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos tikai tad, ja ir piedalījies 2019.gada un 2020.gada deju kolektīvu skatēs.

Jelgavas novada skolēnu tautas deju kolektīvu skate