+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Apliecina pateicību par zemes vienību bez atlīdzības nodošanu un pieņemšanu īpašumā

07.03.2019

Viens otram apliecinot pateicību par abpusēju ieguvumu, šodien tikās Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, jo abas puses vieno darījums par trīs zemes vienību bez atlīdzības nodošanu un pieņemšanu īpašumā. Šis bija oficiāli pausts apliecinājums decembra novada domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem - bez atlīdzības nodot universitātes īpašumā zemi 34 h platībā, kas atrodas Platones pagastā ar nosaukumu “Pēterlauku lauks”, un pieņemt pašvaldības īpašumā universitātei piederošo 0.35 h lielo nekustamo īpašumu “Lietuvas šoseja - Klibķoči”, Platones pagastā.

“Ņemot vērā to, ka Jelgavas novada pašvaldība nekustamo īpašumu “Pēterlauku lauks” neizmanto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, 2018. gada 28. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums par labu Latvijas Lauksaimniecības universitātei un zinātnei kopumā. Tas, ka novadam piederošā īpašumā jau vairāk kā piecdesmit gadus norisinās Latvijai un Eiropai nozīmīgu zinātnes pētījumu izstrāde, ir tikai un vienīgi ieguvums. Līdz ar mācību pētījumu saimniecības “Pēterlauki” veiktajiem darbiem, izskan arī Jelgavas novada vārds, vēlreiz apliecinot, ka veiksmīga sadarbība un izpratne ir neatņemams pamats stabilai nākotnei mūsu novadā un valstī kopumā,” uzsver Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Mainot īpašnieka statusu, tiek atvieglota nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kārtība, lai sadarbībā iesaistītajām pusēm turpmāk vairs nebūtu jāadministrē nomas līguma slēgšanas procedūru. Izprotot to, ka konkrētais nekustamais īpašums universitātei ir bijis un arī turpmāk būs nepieciešams izmēģinājumu lauku ierīkošanai un zinātnisko pētījumu veikšanai, šāds solis ir tālredzīgs un pašsaprotams. Pieņemtais domes lēmums paredz, ka nekustamais īpašums “Pēterlauku lauks” ir izmantojams konkrēti izglītības un zinātnes funkciju veikšanai, tāpēc, ja laika gaitā zemes lietošanas funkcijas un mērķi mainās, nekustamais īpašums bez atlīdzības ir nododams atpakaļ pašvaldībai.

Savukārt nekustamais īpašums “Lietuvas šoseja-Klibķoči”, uz kura jau šobrīd atrodas pašvaldības ceļš, turpmāk bez atlīdzības pāriet Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ar mērķi – nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi. Arī šajā gadījumā, īpašnieku maiņa būtiski atvieglos zemes vienības apsaimniekošanas procesu bet, mainoties zemes lietošanas mērķim, pašvaldības pienākums būs atgriezt nekustamo īpašumu universitātei.