+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Talkā aicina labiekārtot teritoriju un šķirot atkritumus

29.03.2019

Latvijā šogad Lielā talka notiks 27. aprīlī, bet Jelgavas novads nolēmis sakopt savus pagastus līdz Lieldienām un kopīgu talkošanu rīko 13. aprīlī. 

Lielās talkas koordinatore Jelgavas novadā Dace Gražule uzsver, ka desmit gadu laikā iedibinātā tradīcija turpinās arī šogad, tāpēc ikviens aicināts uz kopīgu talkošanu, taču talkas akcenti gan ir citi.

«Šogad atkritumu apglabāšanas poligoni Latvijā Lielās talkas laikā savāktos atkritumus vairs nepieņems bez maksas, tādēļ arī valstī mainīta talkas koncepcija, aicinot iedzīvotājus vairāk iesaistīties pagastu teritoriju labiekārtošanas darbos, piemēram, apzaļumot apkārtni, stādīt kokus, krāsot vai uzstādīt soliņus, šūpoles, kā arī talkas laikā atkritumus šķirot,» uzsver D.Gražule.

Šogad akcijā tiks izdalīti divu krāsu atkritumu maisi – brūni un zili. Mūsu novadā talcinieki zilajos maisos aicināti atsevišķi šķirot savāktos stikla atkritumus, bet brūnajos – plastmasas pudeles, papīru, plēvi un skārda bundžas. «Būtiski uzsvērt, ka šogad cita veida atkritumus maisos ievietot nedrīkst, lai pēc tam tos varētu nodot pārstrādei, tā rūpējoties par vidi. Protams, talkas laikā, uzkopjot vietas, radīsies tādi atkritumi kā pērnās lapas vai koku zari – aicinām talciniekus sagrābtās lapas aplikt ap koku stumbriem, tā veidojot mulču vai veselīga komposta slāni ap koka saknēm, bet zarus drošā vietā sadedzināt,» skaidro D.Gražule.

Jāpiebilst, ka novada pašvaldības administrācijas darbinieki talkas laikā šogad stādīs tūjas Svētes pagasta kapos, lai teritoriju norobežotu no blakus esošā dīķa nogāzes.

Savukārt ikviens cits talcinieks par kopīgas talkošanas iespējām savā pagastā var uzzināt, sazinoties ar D.Gražuli pa tālruni 63048460, 22002558 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv.

Talkas vietas un koordinatori Jelgavas novadā

Pagasts/tikšanās vieta un laiks
Koordinators
Tālrunis
Plānotie darbi
Elejas pagastā iedzīvotāji talko pēc saviem ieskatiem
Agris Strautnieks
27028433
Iedzīvotāji talko pēc saviem ieskatiem
Glūdas pagastā plkst.10:00
Dorupes ciematā
Zemgales ciemā pie dienas centra
Nākotnes ciemā pie pagasta pārvaldes
 
Laura Griestiņa
Herta Šalkovska
 
Silvija Zīberte
 
28929710
29707907
 
26366631
 
Plānots sakopt un labiekārtot apkārtējo teritoriju
Jaunsvirlaukas pagastā plkst.9:00
Pie pagasta pārvaldes
Iveta Strēlniece
29479310
Plānots sakopt un labiekārtot apkārtējo teritoriju
Kalnciema pagastā plkst.9:00 Pie pagasta pārvaldes
27.aprīlī !!!
Pēc talkas paredzēta zupa un pīrādziņi
Daina Majoka
 
29800877
 
 • PII Mārīte stādīs 30 tūjas savā pagalmā
 • Kalnciema pag. vidusskolas darbinieki un bērni strādās pie skolas teritorijas sakopšanas un ciema  bērnu rotaļlaukumu krāsošanas, savāks atkritumus kādā ielā
 • Pārvaldes darbinieki ar deju kolektīvu sakops Lielupes krastu gar ciemu un īpaši piesārņotas vietas
Lielplatones pagastā plkst.10:00
Rihards Salcevičs
28685423
 • pie muižas Dārznieka namiņa tiks turpināta daudzgadīgo puķu dārza veidošana (iedzīvotāji aicināti ierasties līdzi ņemot darbarīkus un daudzgadīgās puķes)
 • Pie sporta zāles Lielplatones centrā sakops apkārtni (jāņem līdzi darbarīki -zāģi, cirvji, lāpstas)
 • Sidrabes parkā tiks stādīti koki (iedzīvotāji aicināti līdzi ņemt lāpstas, ja ir vēlme, var līdzi arī ņemt līdzi kādu koku stādu
Līvbērzes pagastā plkst.10:00
Pie Līvbērzes pagasta pārvaldes
Vārpas ciemā pie dienas centra
Aizupes ciems un d/s Ziedonis talko pēc saviem ieskatiem
Lauris Ovsjanko
Ruta Medne
Smaida Vērza
22462612
26552569
26008073
 • Līvbērzes skola talko 12.04.2019. – veic teritorijas sakopšanu
 • Aizupes pamatskola talko 12.04.2019 – veic teritorijas un ceļa malu sakopšanu
 • Vārpas ciems talko 13.04.2019.- veic teritorijas un ceļa malu sakopšanu
 • Līvbērze un pagasta iestāžu darbinieki - talko pie kultūras nama, atjaunojam stādījumus un sēj zālāju. Stāda puķes un krūmus, saskaņā ar ainavu arhitekta ieteikumiem
Platones pagastā iedzīvotāji talko pēc saviem ieskatiem
Lauris Rudzītis
26694637
Iedzīvotāji talko pēc saviem ieskatiem
Sesavas pagastā 13.04 un 27.04
Lielsesavā - plkst.8:15
Klāvos – plkst. 8:25
Buķos – plkst.8:40
Bērvircavā pie tautas nama – plkst.8:55
Valerijs Ļeonovičs
26425497
 • Veic teritorijas sakopšanu
 • Bērvircavā plānota noliktavas sakārtošana
 
Svētes pagastā plkst.9:00 pie skolas 27.aprīlī !!!
Atpūtas ciemā unJēkabnieku kultūras nama talko pēc saviem ieskatiem
Sarmīte Ņikiforova
25433153
Teritorijas sakopšana
Svētes kapos 13.aprīlī plkst.9:00
Pēc talkas paredzēta zupa
Dace Gražule
Edgars Grīnofs
22002558
29522868
Tūju stādīšana, lai norobežotu teritoriju no blakus esošā dīķa
Valgundes pagastā plkst.10:00
Pie pagasta katlu mājas
Andris Krastiņš
26409183
Teritorijas kopšana un labiekārtošana
Vilces pagastā plkst.9:00
Pie muižas
Mārtiņš Vīpulis
26430730
Kr.Barona takas un apkārtējās teritorijas sakopšana
Vircavas pagastā plkst.9:00
Pie katlu mājas, vēlama iepriekšēja pieteikšanās pie koordinatora
Pēc talkas paredzēta zupa
Gunta Zajankovska
27234149
 • Poķu kapos paredzēts stādīt tūjas
 • Parkā  sakopšanas darbi-malkas kluču un zaru vākšana
 •  Ceļmalu sakopšana
Zaļenieku pagastā plkst.10:00
Pie kultūras nama
 
Alfrēds Reblis
27231142
Teritorijas sakopšana un labiekārtošana