Jelgavas novada skolēniem augsti sasniegumi skatēs

05.04.2019

Tradicionāli pavasarī  dažādu mākslinieciskās jaunrades žanru un virzienu skatēs notiek izglītības iestāžu interešu izglītības darba izvērtējums.

Marts aizsākās ar tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skati, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam. Savukārt 18.martā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Tajā piedalījās 35 dalībnieki no Jelgavas novada, bet uz  Latvijas skolēnu skatuves runas konkursu Zemgalē  - Jelgavā tika izvirzīti 6 dalībnieki. Dalībnieku sniegumu  vērtēja  pieredzējuši eksperti - VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, režisores un pedagoģes Dace Liepeniece un Anna Jansone. 1.pakāpes diplomus saņēma skolēni no Kalnciema vidusskolas 5.klases un Aizupes pamatskolas 2.klases, augstākās pakāpes diplomus - Šķibes pamatskolas 9.klases, Sesavas pamatskolas 7.klases, Aizupes pamatskolas 4.klases un Svētes pamatskolas  4.klases skolēni.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 4.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā notika Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa Zemgales novada kārta. Korus vērtēja ekspertu žūrija - VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente  Rita Platpere, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite , Rīgas Doma zēnu kora diriģents un mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns, Jelgavas 4.vidusskolas direktors Agris Celms. Jelgavas novada skolēnu koris “Asni”, kurš ekspertu vērtējumā  ieguva I pakāpes diplomu ar 44,42 punktiem, kas ir otrs labākais rezultāts Zemgales skolēnu koru B grupā (vispārizglītojošo skolu kori).

Jelgavas novada skolēnu koris “Asni” un Latvijas skolēnu skatuves runas konkursa dalībnieki