Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Izmaiņas Lielplatones pasta nodaļas darbā

09.04.2019

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 29. marta Lielplatones pagastā mainīts nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām, informē VAS «Latvijas pasts». Visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no pulksten 8 līdz 9 tagad tiek nodrošināti pagasta aktivitāšu centra «Birztaliņas» telpās, kā arī iedzīvotāji var izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Tāpat kā līdz šim Lielplatones pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina «Latvijas pasts»: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģiona iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā un citus pakalpojumus.

Ar pastnieka starpniecību Lielplatones iedzīvotāji var saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta – šo pakalpojumu iespējams pieteikt pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā lielplatonieki var pieteikt pa tālruni 23281380.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Lielplatones pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 25700073 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Elejas pasta nodaļu Stacijas ielā 1, sūtījumu saņemt bez iepriekšēja pieteikuma var pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16 un otrdienās no pulksten 8.30 līdz 18.