Trešdiena, 20. Oktobris, 2021
Leonīda, Leonīds

Konkursā “Mēs savai videi 2019” realizēs 34 iedzīvotāju idejas

03.05.2019

Noslēdzoties Jelgavas novada pašvaldības finansētā projektu konkursa “Mēs savai videi 2019” izvērtēšanas termiņam, žūrija lēmusi atbalstīt visas iedzīvotāju prezentētās idejas, attiecīgi sadalot konkursam piešķirto 22 700 eiro finansējumu. Atbilstoši nolikumam, projektu īstenošanu dalībnieki varēs realizēt no 2019. gada 6. maija līdz 30. septembrim. 

Konkursa “Mēs sava videi - 2019” mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, kā arī veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

“Šis ir piektais gads kopš pašvaldība organizē iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu “Mēs savai videi”, apliecinot, ka sākotnēji jaunā iecere ir spējusi iemantot stabilu atzinību un novērtējumu iedzīvotāju vidū. Četru gadu laikā kopīgiem spēkiem ir īstenotas 128 ieceres, sakārtojot stāvlaukumus, bērnu rotaļu laukumus, izveidojot atpūtas vietas, laipas, gājēju celiņus un piebraucamos ceļus. Arī šogad novadnieki tiecas realizēt ieceres, kas saistītas ar teritorijas labiekārtošanu, vides pilnveidošanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu. Vērtējot iedzīvotāju pieteiktos projektus, secināts, ka tie visi ir izstrādāti kvalitatīvi un atbilstoši nolikuma prasībām, kā arī plānotās ieceres atbilst konkursa mērķim, tāpēc šogad vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu - atbalstīt visas pieteiktās idejas, attiecīgi sadalot konkursam piešķirto finansējumu” stāsta Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas projektu vadītāja Inese Skromane.

Kā zināms, Jelgavas novada pašvaldība šogad budžetā projektu konkursam atvēlējusi 23 000 eiro, no tiem 22 700 eiro projektu realizācijai un 300 eiro naudas balvu fonds trīs labākajiem projektiem. 

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas projektu vadītāju Inesi Skromani, mob. 26547814, e-pasts: inese.skromane@jelgavasnovads.lv​

Apstiprinātās iedzīvotāju iniciatīvas:

Projekta nosaukums

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Austrumu  iela 13 koplietošanas telpu kosmētiskais remonts

691,33

 Atspulgu ielas mājas Nr.3 kājceliņa atjaunošana Platonē

700,00

Bērnu rotaļu laukuma izveide Lielvircavas ielā 7, Platones pagastā

700,00

Maldīsimies labirinta līkločos…
 

658,00

"Mūsu sētiņa"

650,00

Pagalmu labiekārtošana - mūsu rūpe!

697,62

Ieejas durvju nomaiņa Gaismas 1 mājai, Elejas pagasts, Jegavas novads

700,00

Bērnu laukuma ierīkošana Dārza ielas 17, Dārza ielas 15 un Gaismas ielas 3 pagalmā - Elejas pagastā

700,00

Pumpas Birzītē

697,55

Brīvdabas nojume informatīvu, tematisku pasākumu organizēšanai

650,00

Rotaļu laukuma labiekārtošana Elejas pagastā, Parka ielā

357,57

Ārdurvju nomaiņa gaišākai nākotnei

700,00

Dārza ielas 13 labiekārtošana

700,00

Kāpņu telpas nr.1 logu maiņa, R. Pelšes ielā 5

547,50

Daudzdzīvoklu ēkas Austrumu iela 7, Vilces pagasta — koplietošanas telpu (kapņu telpu) kosmētiskais remonts

664,79

Austrumu ielas 5 kāpņu telpas remonts

700,00

Laikapstākļi mums nekaitēs

700,00

Īsākais un drošākais gājēju ceļš

700,00

Gaisma mūsu mājas logos

700,00

Liepu namam acis mirdz

700,00

"Dārza iela 7" koplietošanas telpu durvju un loga bloka nomaiņa

700,00

Gadskārtu rituālu un mūža godu norises vietas labiekārtojums
Svētes pagasta „Atpūtas” ciemā.

700,00

Dzīvojamās mājas Vītoli, dzīvokļu 1.-6. kāpņu telpas labiekārtošana.

624,17

Kāpņu telpas remonts Platones pagasta Papelēs

700,00

"Saulrieta pusē"

634,02

Kāpņu telpas logu nomaiņa

700,00

Automašīnu stāvlaukuma paplašināšana Parka 5A

490,00

TAUPĪSIM !!

700,00

Sakopsim apkārtni

700,00

Sapņi, kas piepildās

700,00

Vircavas parka laipiņu atjaunošana

687,45

Ausekļa -26, kāpņu telpas remonts

700,00

Bērnu rotalu - atpūtas laukuma atjaunošana daudzdzīvokļu māju pagalmā

700,00

Atpūtas vietas nojumes/lapenes ierīkošana

650,00