+A A
Svētdiena, 19. Janvāris, 2020
Alnis, Andulis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aizliedzot aptauju, ministrija izgaismo nevēlēšanos veidot demokrātisku diskursu

07.05.2019

Izpildot uzraugošās iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas izsludināto rīkojumu, Jelgavas novada pašvaldība aptur iedzīvotāju aptauju viedokļu noskaidrošanā saistībā novada iespējamo apvienošanu ar Jelgavas pilsētu, vienlaikus uzskatot, ka argumenti iedzīvotāju aptaujas nolikuma apstrīdēšanā izgaismo ministrijas nevēlēšanos veidot demokrātisku pieeju konceptuālos valsts attīstības jautājumos, – tai skaitā skaidri definējot, ka iedzīvotājiem nav lemttiesības viņiem stratēģiski būtiskos jautājumos valsts perspektīvā. 

VARAM gan rīkojumā atsaucas uz likuma  “Par pašvaldībām” 5. pantu, uzsverot, ka pašvaldībām galvenais funkcionēšanas mērķis ir tās iedzīvotāju interešu nodrošināšana”, taču vienlaikus arī uzsver, ka “ne likums “Par  pašvaldībām”, ne arī citi normatīvie akti pašlaik neparedz domei tiesības organizēt sabiedrības viedokļa noskaidrošanu, rīkojot iedzīvotāju aptauju, kas pēc savas formas atgādina iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā referendumā un saistoša lēmuma pieņemšanā”.

Jelgavas novada pašvaldība patiešām apzināti tiecas organizēt nevis socioloģisko aptauju, kas sniedz tikai noteiktu anonīmu respondentu skaita viedokli kādā jautājumā, bet gan Jelgavas novadā dzīvojošu un tajā sniegto pakalpojumu, infrastruktūru izmantojošu iedzīvotāju balsojumu. Jelgavas novada pašvaldības izstrādātais aptaujas nolikums paredz, ka ikviens Jelgavas novada iedzīvotājs – kā pilsonis, tā nepilsonis ir aicināts atzīmēt savu “par” vai “pret” novada apvienošanai ar pilsētu. Patiesi Jelgavas novada pašvaldība vēlējās apzināti šajā iedzīvotāju aptaujā aptvert reālu (tātad ar persondatiem apliecinātu) cilvēku brīvi paustu viedokli par viņu izvēli attiecībā uz novada (lauku teritorijas) pievienošanu pilsētas teritorijai. Attiecīgi, tieši šo aptaujas norises formu uzlūkojot kā apstrīdamu un pretlikumīgu, ministrija savā argumentācijā to piemin kā “maldinošu iespaidu, ka Jelgavas novada iedzīvotāji piedalās lēmuma pieņemšanā par administratīvi teritoriālo reformu”. 

Diemžēl patiešām pašlaik spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībām tiesības rīkot vietējos referendumus, taču, lai ievērotu likuma “Par Pašvaldībām” 5. pantu, citējot “pašvaldībām būtiskākā funkcija ir iedzīvotāju interešu nodrošināšana”, Jelgavas novada pašvaldība uzskata, ka nav arī reglamentēta kārtība, kādā veidā tā tieši noskaidro iedzīvotāju intereses. Pašvaldība uzskata, ka pierādāmi aptaujas rezultāti par iedzīvotāju viedokli ir vien tad, ja aptaujas norises laikā aptaujas respondenti ir identificējami kā novada iedzīvotāji (tātad persondati ir nepieciešami kā apliecinājums dalībai). Savukārt aizklāts balsojums garantē godīgas un atklātas atbildes paušanu neatkarīgi no personas. Līdz ar to Jelgavas novada pašvaldība uzskata, ka aptaujas noslēgumā, pat ja uzraugošā institūcija - VARAM neņemtu vērā iedzīvotāju vairākuma viedokli, tai būtu pamatots rīcības nodoms nodrošināt savu iedzīvotāju intereses.  

Jāatzīmē, ka Jelgavas novada pašvaldība bija nodomājusi no šodienas – 7.maija līdz 21. maijam organizēt iedzīvotāju aptauju par iespējamo Jelgavas novada apvienošanu ar Jelgavas pilsētu. 

Jelgavas novada pašvaldība arvien apliecina, ka tā ne reizi nav norādījusi, ka  aptaujai būs referenduma vai vēlēšanu spēks vai ka iedzīvotāju viedoklim būs galīgā noregulējuma raksturs. Uzskatām, ka pašvaldībām ir pienākums ievērot demokrātijas pamatnormas, nodrošinot saviem iedzīvotājiem iespēju izteikt viedokli ikvienā pašvaldības nākotni izšķirošā vai ietekmējošā jautājumā, kāds pilnīgi noteikti ir arī administratīvi teritoriālās reformas jautājums. 

Ņemot vērā to, ka pašvaldības paustais viedoklis reformas kontekstā ilgtermiņā ietekmēs visus vietējos iedzīvotājus, loģisks solis pirms vienotas nostājas paušanas - noskaidrot novadnieku domas. Iedzīvotājiem ir tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, tāpēc pašvaldību vēlme komunicēt ar saviem iedzīvotājiem ir pašsaprotama un nevar būt pretlikumīga. 

Par tālāko pašvaldības rīcību tuvākajā laikā tiks sasaukta Jelgavas novada domes ārkārtas sēde.