Svētē norisināsies pieredzes stāstu vakars jauniešiem un brīvdabas kino

28.05.2019

Jelgavas novada vienaudžu izglītotāju tīkla EuroPeers* pārstāves Sendija Ozoliņa un Elīza Elza Lipšāne sadarbībā ar Eurodesk reģionāliem koordinatoriem** biedrību “ideA” Jelgavas novada vienaudžu izglītotāju tīkla EuroPeers* pārstāves Sendija Ozoliņa un Elīza Elza Lipšāne sadarbībā ar Eurodesk reģionāliem koordinatoriem** biedrību “ideA” 1.jūnijā, plkst.18.00, Svētes pagasta Tautas izglītības un attīstības centrā “Agape” organizē informatīvu sarunu vakaru jauniešiem “Pieredzes stāsti pie ugunskura”.

Vakara ietvaros jauniešiem būs iespēja uzzināt par programmu “Erasmus+:Jaunatne darbībā” un Eiropas Solidaritātes korpusu, īpašie viesi dalīsies pieredzes stāstos par dalību starptautiskos projektos, kā arī būs konkurss ar balviņām. Pēc stāstu vakara plkst. 21.00 notiks brīvdabas kino, kurā tiks rādīta filma “The Last Fisherman”, ko var apmeklēt ikviens interesents.

*EuroPeers - vienaudžu izglītotāju tīkls Latvijā, kas popularizē Eiropas programmu piedāvātās iespējas jauniešiem un vienaudžu līdzdalību neformālās izglītības aktivitātēs.
**Eurodesk reģionālie koordinatori – veicina jauniešu mobilitāti Eiropā, izplatot informāciju un materiālus par “Erasmus+:Jaunatne darbībā”, Eurodesk, Eiropas Jaunatnes portālu, sniedzot konsultācijas jauniešiem un jaunatnes organizācijām.
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Kode, Jaunatnes lietu speciāliste