+A A
Otrdiena, 20. Oktobris, 2020
Leonīda, Leonīds

Elejas pirmsskolas izglītības iestādei „Kamenīte” – 40!

28.05.2019

Maijā krāšņiem ziediem rotājas Jelgavas novada Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”, lai īpašos svētku pasākumos atzīmētu savu 40. gadadienu. Pirmsskolas izglītības iestādē līdz šim skolas gaitām sagatavoti jau vairāk kā tūkstošs trīssimts mazie novadnieki un skaitlis turpina pieaugt, jo bērnudārza profesionālā un mīļā attieksme pret savu darbu, motivē aizvien jaunas ģimenes pievienoties draudzīgajai kamenīšu saimei. 

“Šobrīd iestādi apmeklē 137 bērni vecumā no 1.5 līdz 6 gadiem, ikdienu apgūstot jaunas zināšanas un iepazīstot pasauli caur saspēles un sadarbības prizmu. Mūsu iestādei vienmēr ir bijis svarīgi veidot savstarpējas cieņas pilnas attiecības gan starp bērniem, gan pedagogiem, gan vecākiem, tā ļaujot ikvienam justies piederīgam un līdzatbildīgam par iestādes mērķu sasniegšanu un vērtību glabāšanu. Šajā mācību gadā sešās grupiņās strādā kopumā divpadsmit pirmsskolas izglītības skolotājas un septiņi skolotāju palīgi, kā arī logopēds, sporta skolotājs un mūzikas skolotājs. Papildus ikdienas mācību programmai, iestādē darbojas arī četri interešu izglītības pulciņi - angļu valodas, radošais, teātra un tautas deju pulciņš, paplašinot bērnu redzesloku un prasmes. Laiks iet un mainās gan mācīšanas metodikas, gan bērnu attieksme pret pasauli un tās izzināšanu, tāpēc rūpīgi sekojam līdzi inovācijām pirmsskolas bērnu izglītībā, ik gadu meklējot jaunas iespējas attīstīt bērniem pieejamās spēles un materiālus. Kopīgi darbojoties, esam katrā grupā izveidojuši jomu centrus un pakāpeniski veicam nepieciešamo, lai bērnudārzā ieviestu kompetenču pieeju mācību saturā. Tā, lai arī nākamos gadus, “Kamenīte” būtu savā labākajā formā un darba spara pilna” lepojas izglītības iestādes vadītāja Indra Buse.

Elejas pirmsskolas izglītības iestādei „Kamenīte” ir dibināta 1979. gadā, jau vēlāk – 2016. gada 1. maijā iestādei pievienota arī Lielplatones filiāle ar 2 grupām, kur nepieciešamās zināšanas un prasme šobrīd apgūst 37 bērni. Jāpiebilst, ka īpašā atmiņā iestādes kolektīvam glabājas 2015. gads, kad bērnudārza ēkā notika vienkāršotās renovācijas darbi un tika remontētas visas iestādes telpas, kā arī labiekārtota teritorija.

Atzīmējot īpašo notikumu, 23. maijā rotaļās un kopīgos piedzīvojumos devās iestādes audzēkņi ar ģimenēm, bet 28. maijā uz svinīgu mirkli aicināti iestādes bijušie un esošie darbinieki, kā arī sadarbības partneri un draugi.