+A A
Otrdiena, 24. Novembris, 2020
Velta, Velda

NVO pārskats par 2017.gadu

04.06.2018

Jelgavas novada teritorijā 2017. gadā aktīvi darbojās 193 biedrības vai nodibinājumi, kas piedalījās dažādos ES un Latvijas valsts finansētos projektos un īstenoja pasākumus un aktivitātes pēc pašu iniciatīvas, ieguldot brīvprātīgo darbu un savus līdzekļus. 

Jelgavas novada pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un finansiāli tās atbalsta, iznomā tai piederošas telpas, palīdz organizēt un finansiāli atbalsta publiskus svētkus, nometnes, mācību un apmaiņas braucienus. Jelgavas novada teritorijā NVO skaits turpina pieaugt. Iedzīvotāji aktīvi uzņemas iniciatīvu un vadību dažādiem pasākumiem apkārtējās vides uzlabošanai un labiekārtošanai, pakalpojumu un inventāra nodrošināšanai, sabiedrības intelektuālai un fiziskai attīstīšanai, kā arī izklaides un kultūras pasākumu nodrošināšanai.

Jelgavas novada pašvaldība, atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes, 2017. gadā piešķīrusi līdzfinansējumu 84 523,29 EUR apmērā.