+A A
Svētdiena, 29. Novembris, 2020
Ignats, Virgīnija

Pirmā kursa studenti aicināti pieteikties stipendijai

03.09.2019

No 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība piedāvā stipendijas Jelgavas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā.

Stipendija paredzēta ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2019./2020. akad gadā. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Stipendija tiks piešķirta 3 jauniešiem.

Stipendijas apjoms, laika posms: 1 500 EUR/akad. gadā jeb 150 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Stipendijas piešķiršanu vērtēs komisija: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.

Prasības stipendijas pretendentiem:

  1. Sekmes 12. klasi absolvējot, vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm. Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
  2. Motivācija stipendijas saņemšanai.
  3. Brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?
  4. Īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās no 3. līdz 30. septembrim.

Pieteikties iespējams šeit: https://ej.uz/stipendija19_20

Foto: pexels.com