+A A
Trešdiena, 30. Septembris, 2020
Menarda, Elma, Elna

GARAMANTAS.LV Vircavā

09.09.2019

Folkloras un kultūrvēstures interesenti aicināti uz Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva Garamantas.lv izbraukuma semināru 27. septembrī, plkst. 17.00 Kroņvircavas muižas pārvaldnieka mājā “Muižas istabas”!

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs Garamantas.lv ir pieejams ikvienam tradicionālās kultūras interesentam kopš 2014. gada nogales. Arhīva veidotāji piedāvā iespēju iepazīties ar krātuvē glabāto folkloras materiālu, kā arī aicina katru ienācēju talkā, lai kopīgi pilnveidotu arhīva saturu.

Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 miljoniem folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. Tie dokumentē Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu, vēsturi un valodu vairāku gadsimtu garumā, ļauj iepazīt dažādu sociālo slāņu un novadu folkloru, ko pierakstījuši, apkopojuši un iesūtījuši gan entuziastiski novadpētnieki, gan citas Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas personas, kā arī skolnieki un studenti. Bez latviešu folkloras vākumiem LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu, ebreju, igauņu, čigānu un baltkrievu) folkloras kolekcijas.

Garamantas.lv ir visiem brīvi pieejamas no jebkuras vietas pasaulē. Šobrīd digitalizēti jau vairāk nekā 630 000 manuskriptu faili, ap 18 000 ilustrāciju (fotogrāfijas un zīmējumi), ap 6800 vēsturisku audioierakstu – tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti u.c. No 2018. gada sākuma LFK krājumā iekļauti arī autobiogrāfiskie materiāli, kas nu jau sniedzas pāri 140 kolekcijām, no kurām tiešsaistē iepazīstamas vairāk nekā 75 materiālu kopas – dažādu laiku individuāli subjektīvās realitātes tvērumi.

Latviešu folkloras krātuve aicina visus digitālā arhīva lietotājus piedalīties tā satura pilnveidošanā – materiālu šifrēšanā, teicēju un pierakstītāju atpazīšanā, informācijas precizēšanā, fotogrāfijās redzamo personu un vietu noskaidrošanā. Īpaši svarīga ir materiālu atšifrēšana – rokrakstu pārrakstīšana datorrakstā, kas tos padara pieejamus arī citiem lietotājiem.

27. septembrī seminārā Garamantas.lv redaktores – Justīne Jaudzema un Elvīra Žvarte iepazīstinās interesentus ar LFK digitālā arhīva izmantošanas iespējām, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Vircavas apkārtnes materiāli atrodami Latviešu folkloras krātuvē. Kopā ar semināra apmeklētājiem ielūkosimies ne tikai vairākos Vircavas puses skolu un individuālajos folkloras vākumos, bet arī palūkosimies uz Lielvircavas, Sesavas, Platones, Jaunsvirlaukas un citu tuvāko vietu devumiem.

Digitālais arhīvs garamantas.lv tiek izstrādāts IZM budžeta apakšprogrammā 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis”. Garamantas.lv izbraukumu seminārus Latvijas novados atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Autobiogrāfiju krājuma veidošana noris IZM projekta "Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē" (LZP-2018/1-0073) ietvaros.