+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Salidojums Kalnciema vidusskolā

17.09.2019

Kalnciema vidusskola 21. septembrī ielūdz uz skolas salidojumu un Kalnciema skolas 180 gadu jubileju. 

Svētku diena sāksies pulksten 15 ar jubilejas svētbrīdi Kalnciema-Klīves evaņģēliski luteriskajā baznīcā, un tajā kalpos Kalnciema-Klīves un Jelgavas Svētās Annas luterāņu draudzes mācītājs Kaspars Kovaļovs, kā arī Kalnciema-Klīves un Bērzes luterāņu draudzes ērģelnieks Dāvis Beitlers.

Savukārt pulksten 15.30 ikviens ir aicināts uz tikšanos ar grāmatas «Gaismas pils meža ielokā» autoru D.Beitleru. Tikšanos ar interesentiem skolai veltītās grāmatas autors D.Beitlers iecerējis kā sarunu par grāmatu, aicinot klātesošos uz pārdomām un domu apmaiņu, nevis statisku klausīšanos autora stāstījumā, jo viss būtiskais, ko autors par grāmatu varētu pateikt, jau savulaik ir atklāts pašas grāmatas priekšvārdā. Grāmata iznāca 2015. gada rudenī, atzīmējot 180 gadus kopš izglītības aizsākumiem Kalnciema apkārtnē, un oficiāli vairs nav nopērkama.

Salidojuma dalībnieku reģistrācija sāksies pulksten 16, kam pulksten 17 sekos svinīgais pasākums Valgundes sporta hallē pie Kalnciema vidusskolas, bet pulksten 19 pasākuma dalībnieki būs aicināti uz kopbildes iemūžināšanu.

Pulksten 19.30 klases pulcēsies Kalnciema vidusskolas telpās, bet vakara daļā – no pulksten 21 – paredzēta sadziedāšanās un balle ar grupu «Laikā pirms» skolas aktu zālē, starpbrīžos – karaoke. Tāpat svētkos no pulksten 19 līdz 23 darbosies fotostūrītis. Savukārt no pulksten 20 līdz 22 skolas muzejā varēs kavēties videoatmiņās par savu skolu, bet no pulksten 22 līdz 22.30 būs draudzības ugunskurs un skolas dienu dziesmas.

Vēl līdz salidojumam Kalnciema vidusskola absolventus aicina iesaistīties un kopā radīt skolas moto. «Tā kā visus skolas simbolus (himnu, logo) ir veidojuši absolventi vai skolas pedagogi, vēlamies ar jūsu palīdzību radīt arī skolas moto. Aicinām jūs izdomāt skolas moto, kurš sastāvētu no 2–5 vārdiem, piemēram, kā Jelgavas novada moto «Stabilai nākotnei» vai pilsētas «Pilsēta izaugsmei», un atsūtīt to videoformātā vai rakstiski. Vēlams norādīt savu vārdu, uzvārdu, pašreizējo nodarbošanos un izlaiduma gadu,» tā Kalnciema vidusskolas vadība.

Tāpat līdz salidojumam skolas absolventi ir aicināti ievietot uz virtuālās sienas īsus apsveikuma video skolai, vēlams, norādot savu vārdu, uzvārdu, pašreizējo nodarbošanos un izlaiduma gadu.

Gan skolas moto, gan virtuālos apsveikumus var ievietot skolas mājaslapā www.kalnciemavsk.lv izveidotajā saitē.

D.Beitlers, kurš apkopojis skolas vēsturi, raksta, ka Kalnciema skola dibināta 1839. gadā kā Kalnciema pagasta tautskola, 1955. gadā ieguvusi vidusskolas statusu. Kalnciema skolas galvenā ēka celta 1922.–1925. gadā pēc arhitektu V.Feizaka un K.Bikšes būvplāna un ir ievērojams historisma stila arhitektūras piemineklis, viena no pirmajām jaunuzceltajām skolu ēkām Latvijā pēc Pirmā pasaules kara un Latvijas Neatkarības kara. 20. gadsimta 60. gados skolas kompleksu papildināja vairākas jaunas ēkas, bet 2013. gadā pie skolas atklāja Valgundes sporta halli.

Kalnciema skolā darbojušies un vēl aizvien darbojas izcili pedagogi, kuru vidū ir vairāki mācību līdzekļu un programmu autori, plaši pazīstami metodiķi un starptautisku pedagogu semināru dalībnieki (Irēna Freimane, Ginta Avotiņa u.c.), arī vairāki ievērojami mākslinieki – gleznotāji Silvija Meškone un Gunārs Ezernieks, metālmākslinieki Mārtiņš Karols, Jānis Čakstiņš, Solveiga Čakstiņa, fotogrāfs un mūziķis Indars Grasbergs un citi. Aizvadītā gadsimta 80. gados Kalnciema vidusskola kļuva par republikas mēroga bāzes skolu tam laikam modernāko mācību tehnisko līdzekļu izmantošanā – skolu apmeklēja pedagogi un skolu vadītāji no visas Latvijas, skolotāji vadīja atklātās stundas televīzijā.

Ne mazāk izcili bijuši skolas sasniegumi ārpusklases darbā. Padomju laikā kalnciemnieki pārstāvēja Jelgavas rajonu daudzās tūrisma, ugunsdzēsības un militārajās sacensībās republikā, ilgstoši veidoja rajona volejbola izlašu kodolu, vairojot arī Murjāņu Sporta skolas laureātu pulku pat Vissavienības un Eiropas mēroga volejbola sacensībās, tāpat skolā kādu laiku darbojās vidusskolēnu instrumentālais ansamblis (orķestris), pamatskolas skolēni dejoja baletu, bet skolas zēnu koris ticis atzīts par labāko Latvijā. Ne velti jau 60. gados skola tika iekļauta republikas parādes skolu skaitā un uzņēma dažnedažādas ārvalstu (padomju zemju) delegācijas. 21. gadsimtā skolas atpazīstamību starptautiskā līmenī veicinājuši izcilie sasniegumi Jaunsardzes kustībā, draudzība ar Vācu karakalpu kopēju apvienības Brēmenes nodaļu, iesaistīšanas Ekoskolu programmā un starpvalstu skolēnu apmaiņas programmās.

Tāpat skola var lepoties ar saviem absolventiem – zināmiem kultūras un zinātnes darbiniekiem, ārstiem, veiksmīgiem uzņēmējiem, augstām amatpersonām. Piemēram, skolu beidzis Eiropā augsti novērtētais etnogrāfs Ziedonis Ligers (afrikānists un eģiptologs, profesors Francijā, vairāku desmitu grāmatu, daudzu zinātnisku rakstu autors), bibliogrāfs un latviešu periodikas bibliogrāfijas pamatlicējs Augusts Ginters, ledlauža «Krišjānis Valdemārs» galvenais līdzautors inženieris Voldemārs Šmulders, militārie darbinieki Kārlis Sprancis, Andrejs Pekka, Fēlikss Jaunzemis, starpkaru Latvijas laika Saeimas deputāts un sabiedriskais darbinieks mācītājs Jēkabs Ķullītis, Zviedrijā zināmais arhitekts Alfrēds Ginters, gleznotājs Raimonds Ginters, horeogrāfi Osvalds Štrauss un Vilis Ozols, ilggadējais Rīgas Leļļu teātra aktieris Jānis Ķekars, ilggadējā VEF Kultūras pils direktore Ženija Katkovska, Liepājas teātra aktieris Juris Āboliņš un daudzi citi.