+A A
Pirmdiena, 1. Marts, 2021
Ilgvars, Ivars

Pašvaldība meklē seniorus - veselīga dzīvesveida iedvesmotājus

26.09.2019

Pašvaldības tradicionālais konkurss, kas ik gadus rosina nelielu sāncensību Jelgavas novada iedzīvotājiem senioru gados, šogad izsludināts ar tēmu “Veselīga dzīvesveida iedvesmotājs Jelgavas novadā 2019”, uzsverot veselīga dzīvesveida aktivitātes fiziskās un garīgās labsajūtas stiprināšanai. Neatkarīgi no tā, vai kāds seniors īsteno savā ikdienā veselīgu dzīvesveidu jau gadiem ilgi vai tikai tam pievērsies nesen un ar to iedvesmo citus, pašvaldība aicina šo senioru radiniekus, paziņas, kolēģus, draugus vai līdzcilvēkus – pieteikt šos kandidātus konkursam no 1.oktobra līdz 31.oktobrim.

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru, Labklājības pārvaldi un novada Senioru biedrību šogad paredz apkopot līdzcilvēku, sporta jomas darbinieku un citu jomu pārstāvju gatavotus pieteikumus veselīga dzīvesveida piekritējiem – senioriem, kuri bijuši un ir kā piemērs vai iedvesmas avots citiem. Pieteikumā saturiski jāatklāj personas īss raksturojums, ikdienā īstenotās veselīgā dzīvesveida aktivitātes vai veselības projekta aktivitātes, kurās seniors ir piedalījies. Konkursam var izvirzīt aktīvākos seniorus arī pašvaldības īstenotajā ESF projektā “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”. Tā ietvaros katrā pagastā noritējuši veselību veicinoši pasākumi (peldēšanas, deju, vingrošanas, nūjošanas, veselīga uztura u.c. nodarbības) paradumu maiņas veicināšanai un aktīva dzīvesveida īstenošanai. Tāpat konkursam var  pieteikt senioru ar netradicionāliem veselīgiem  paradumiem, kas veicina dzīvesprieku,  ilgdzīvošanu, uztur mundru garu, asu prātu un trenē atmiņu.

Šogad aprit astoņi gadi kopš Jelgavas novadā tiek organizēts konkurss senioru pieredzes un aktivitātes novērtējumam un atzinībai. Ik gadus konkursa tēma mainās, lai akcentētu dažādas vērtības, kas senioru gados sniedz dzīves piepildījumu.

“Šogad tēmas izvēle ir īpaši saistīta ne tikai ar Latvijā notiekošām aktivitātēm, bet ar visā Eiropā akcentēto vērtību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Katru gadu cenšamies rast citādu skatījumu uz senioru dzīves aspektiem – iepriekš ir izvēlēti sirdsmīļie vecvecāki, tad čaklākie rokdarbnieki, pērn - kultūras mantojuma glabātāji un popularizētāji. Ar šī konkursa palīdzību mēs varam atrast un izcelt brīnišķīgus cilvēkus, no kuriem mācīties, pateikt lielu “paldies” par viņu devumu”, stāsta Europe Direct projekta vadītāja Tabita Šķerberga.

Konkursam var pieteikt seniorus, kuri dzīvo un kura deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Pieteikumā jābūt minētam pieteicēja vārdam, uzvārdam, dzīvesvietai, tālruņa numuram, kā arī precīzi jānorāda nominētā seniora vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Tāpat pieteikumam jāpievieno vismaz viena fotogrāfija ar nominēto senioru, atainojot ikdienā īstenotās veselīgā dzīvesveida aktivitātes.

Konkursa pieteikumu iesūtīšanas laiks ir no 2019.gada 1. oktobra līdz 31.oktobrim, iesniedzot tos pagastu pārvaldēs vai sūtot pa e-pastu inta.savicka@jelgavasnovads.lv.

Pēc žūrijas komisijas izvērtējuma laureātus apbalvos svinīgā pasākumā 6.decembrī Līvbērzes kultūras namā. Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad no katra pagasta tiks izraudzīts viens uzvarētājs un veselīgā dzīvesveida iedvesmotājs.