+A A
Pirmdiena, 30. Novembris, 2020
Andrejs, Andrievs, Andris

Vilcē doktorātam jaunas, labiekārtotas telpas

06.11.2019

Šonedēļ- 6.novembrī Vilces muižas kalpu mājā jaunās un labiekārtotas telpās durvis ver ģimenes ārstes – Ineses Pemperes prakses vieta. Agrāk tā atradās daudzdzīvokļu mājā Austrumu ielā 11-14, bet nu doktorāts pacientus uzņems Vilces muižas kalpu mājā līdzās bibliotēkai un aktivitāšu centram.

Lēmumu par Vilces doktorāta labiekārtošanu un pārcelšanu uz jaunām telpām Jelgavas novada pašvaldībā pieņēma jau 2017.gadā. Savukārt pērn izstrādāja būvprojektu un izsludināja iepirkumu, lai noskaidrotu būvnieku doktorāta vienkāršotās renovācijas veikšanai.
 
Jaunās doktorāta telpas ir izbūvētas pašvaldības īpašumā - Vilces muižas kalpu mājā, ēkas daļā ar atsevišķu ieeju un ir paredzētas tikai ģimenes ārsta praksei.
 
Sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpi, doktorāta pieejamību un  nodrošinot valsts nozīmes pieminekļa saglabāšanu, Vilces muižas kalpu mājā pirmajā stāvā izbūvētas paplašinātas durvis, ierīkots gan ārsta, gan procedūru kabinets, uzgaidāmā un atpūtas telpa, tualete ārstu un pacientu vajadzībām, piemērojot to atbilstoši cilvēkiem ar kustības traucējumiem un nodrošinot trauksmes pogu. Vides pieejamība nodrošināta visā ēkā. Izbūvēts arī panduss, nodrošinot piekļuvi ēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiem. Doktorātā ierīkota jauna ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, atjaunota apkures sistēma, ierīkota jauna elektroapgādes sistēma ar gaismekļiem, kā arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 
 
“Saimniecisku nolūku vadīti pieņēmām lēmumu doktorātu pārcelt uz muižas kalpu māju, jo ar projekta palīdzību ir nodrošināta ne vien valsts nozīmes pieminekļa saglabāšana, bet kvalitatīvs veselības aprūpes pakalpojums iedzīvotājiem. Pirms tam Vilces doktorāts bija izvietots daudzdzīvokļu mājas 4-istabu dzīvoklī, kurā var uzturēties aptuveni 15 cilvēki, tas bija funkcionāli sliktā stāvoklī, turklāt bez vides pieejamības nodrošinājuma. Mūsuprāt, iedzīvotājiem būs ērtāks atjaunotais doktorāts, jo tas atrodas blakus citām svarīgām iestādēm - skolai, pagasta pārvaldei, bibliotēkai un aktivitāšu centram,” skaidro Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge.  
 
Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta doktorāts ir Nacionālā Veselības dienesta pakļautībā esoša iestāde, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un administrē veselības aprūpei piešķirto valsts finansējumu. Likums “Par pašvaldībām” nosaka, ka pašvaldībām viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību savās administratīvajās teritorijās. Pildot likumā noteiktās prasības un vēloties novada iedzīvotājiem nodrošināt ērtas un labiekārtotas ārsta prakses, pašvaldība ik gadu no saviem budžeta līdzekļiem zināmu naudas summu atvēl tieši ģimenes ārstu prakses vietu modernizēšanai.
 
Vilces doktorāta būvprojektu izstrādāja SIA “Namejs Pluss”, būvdarbus objektā veica SIA “LVS Building”, savukārt būvuzraudzību SIA “Lerix”. Jelgavas novada pašvaldība projekta īstenošanai ņēma aizņēmumu Valsts kasē 122 425 EUR apmērā, bet projekta kopējās izmaksas sastāda 125 328 EUR.
 

Vilcē doktorātam jaunas, labiekārtotas telpas