+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Novada jaundzimušajiem dāvanā top miega peles

19.12.2019

Gaidāmajos Jelgavas novada jaundzimušo sveikšanas pasākumos, kas plānoti tūlīt pēc jaunā gada - 7. un 8. janvārī, pašvaldība papildus simboliskajai veltei – sudraba monētai plāno mazuļiem dāvināt mīkstās rotaļlietas – miega peles. Ar īpašu mīļumu un rūpēm mīkstās rotaļlietas tapšanā iesaistījusies biedrība “Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars””. Kopumā biedrībā dažādās aktivitātēs darbojas 21 biedrs. Pašlaik šūšanas darbu nobeiguma fāzē ir pirmās 200 mīkstās rotaļlietas.

Biedrība dibināta 2013. gada aprīlī ar mērķi veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā. Lai sekmētu cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, jaunu iemaņu apgūšanu dažādos rokdarbos, kas sniegtu iespēju strādāt arī mājās un, savus darbus realizējot, papildinātu ģimenes budžetu, biedrība veidoja atbalsta centru. Šobrīd tas atrodas Jelgavā, Lielajā ielā 5/7. Biedrībā personas ar invaliditāti iemācās rokdarbus dažādās tehnikās.

“Miega pele kā mīļummanta klāt pie pašvaldības dāvinājuma ir veidota kā dzīvnieciņš atbilstoši nākamā gada horoskopa zīmei, kas 2020.gadā ir žurkas gads. Pats rotaļlietu tapšanas un testēšanas process bija ļoti nopietns un atbildīgs. Pirmo paraugu izstrādi biedrība sāka veidot jau šī gada martā, kā rezultātā tapa testa rotaļlieta, kuru izmēģināt tika uzticēts  darbinieku bērniem un mazbērniem, lai rotaļāšanās procesā atklātu nepilnības un veicamos uzlabojumus. Piemēram, tādējādi koka bumbiņa astes galā drošības apsvērumu dēļ  tika nomainīta pret vienkāršu mezgla risinājumu un peles kājas izgatavotas īsākas. Arī aitas vilnas pildījums dzīvnieciņa vēdera daļā nomainīts pret sinteponu, padarot rotaļlietu vieglāku, turklāt materiāls ir ekoloģiski tīrs produkts, nav toksisks, neuzsūc nepatīkamas smaržas un neizraisa alerģiskas reakcijas”, stāsta Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes vadītāja Liene Upeniece.

"Jāsaka, ka ne tikai miega peļu izgatavošana, bet arī pārējie biedrības  darinājumi ir kā sociālas iesaistes aktivitātes, kas biedrības pārstāvjiem ir ļoti nepieciešamas un sniedz gandarījumu par paveikto “Ļoti ceram, ka vecāki un ar laiku arī bērniņi, kuri saņēmuši mīļummantu, novērtēs ieguldīto darbu, prieku, un mīlestību, ko biedrība ieguldījusi, lai iepriecinātu novadā jaundzimušos bērniņus”, turpina L.Upeniece.

Biedrība no 2013. gada  līdz šim brīdim dažādās aktivitātēs ir iesaistījusi  72 cilvēkus ar īpašām vajadzībām, savukārt, biedrībai sadarbojoties ar  NVA  vairāk kā 13 cilvēki ar īpašām vajadzībām piedalās dažādos ar nodarbināšanas veicināšanu saistītos projektos, tādējādi sniedzot iespēju jau no apgūt  profesiju (adītājs, tamborētājs, šuvējs)  un strādājot mājās uzlabot savu finansiālo stāvokli. Ņemot vērā, ka biedrība apvieno tieši novada – tātad pagastu jeb lauku teritoriju cilvēkus un tiecas atbalstīt viņu iekļaušanos sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē, tās nesavtīgā un mērķtiecīgā darbošanās ir neaizvietojama un salīdzināma ar sociālas uzņēmējdarbības formu

Plānots, ka 2020. gada otrajā pusē līdztekus biedrības aktivitātēm mīksto rotaļlietu šūšanā iesaistīsies arī Jelgavas novada Labklājības pārvaldes aktivitāšu centri, kuru specialisti projekta Interreg V-A  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014- 2020  “Personu ar īpašajām  vajadzībām iekļaušana darba tirgū” ir izgājuši mentoru kursus un ieguvuši apliecības darbam ar cilvēkam ar īpašām vajadzībām.