+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Pērn licencētās zemūdens medībās noķertas 704 zivis

10.01.2020

Pagājušais gads ir jau trešais pēc kārtas, kad Jelgavas novada pašvaldība nodrošina iespēju zemūdens medniekiem nodarboties ar sev iemīļoto vaļasprieku Lielupē Jelgavas un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā. Apkopojot datus par zemūdens medību ieņēmumiem un rezultātiem pērn, secināms, ka kopumā izsniegtas 98 mēneša licences un 51 gada licence zemūdens medībām Lielupē.

Sekojot līdz 2017. gada rudenī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem «Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados» un apkopojot zemūdens mednieku reģistrētos lomus, Jelgavas novada teritorijā 2019.gadā uzskaitītas  704 nomedītās zivis, kas kopsvarā sasniedz 1117.65 kg. Tas ir par 111 zivīm vairāk un par 270 kg lielāku svaru nekā 2018. gadā. Starp biežāk sastopamajiem lomiem ir līņi, brekši, līdakas un zandarti, starp retāk noķertajām asari, raudas, sapali un vimbas. Lielupē nomedītas arī tādas zivis kā sami, zuši, vēdzeles un ālanti. Šīs zivju sugas kā lomi reģistrētas vismazāk – 2 līdz 5.

Licencēto zemūdens medību pamatmērķis ir zivju krājumu aizsardzība un racionāla izmantošana, iegūstot papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kā arī zivju ieguves kontroles organizēšanai un zemūdens medību tūrisma attīstībai. Licencētās zemūdens medības noteiktajās Jelgavas un Ozolnieku novadu teritorijās ir atļautas visu gadu, izņemot laika periodu no 1. aprīļa līdz 31. maijam, kad tās ir aizliegtas Lielupes posmā no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Bauskas un Rundāles novada administratīvās teritorijas robežai. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu, licenču pārdošanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi 20% apmērā tiek pārskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 80% tiek izmantoti licencēto zemūdens medību organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai, tostarp nārsta vietu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai un citiem saistītiem mērķiem.

2019. gadā pašvaldības budžetā ieņēmumi no zemūdens makšķerēšanas sniegtā pakalpojuma kopumā veidoja 3195 EUR, no kuriem lielāko daļu pašvaldība novirzīja zivju resursu atjaunošanai, veicot zivju mazuļu iegādi un zivju resursu atjaunošanu Lielupes upes baseinā Jelgavas un Ozolnieku novada administratīvās teritorijas robežās. 

“Sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, pērn Lielupē ielaidām 35 000 zandartu mazuļu, un tas kopējās izmaksas zivju krājumu papildināšanai sastādīja 9500 Eur. 2019.gadā pašvaldība uzsāka licencēto makšķerēšanu Lielupē upes posmā no Saļģenes tilta uz augšu līdz Bauskas un Rundāles novadu administratīvās teritorijas robežai. Šajā posmā Lielupes upes krastā ir izvietotas arī 2 informatīvas zīmes, kas norāda uz licencētās makšķerēšanas zonas sākuma un beigu posmiem”, informē Īpašuma pārvaldības nodaļas vides aizsardzības speciāliste Dace Gražule.

Sākot ar 2020.gada marta mēnesi šīs licences būs nopērkamas arī portālā www.epakalpojumi.lv

Interesentiem ir iespēja iegādāties Zemūdens medību licenci portālā www.epakalpojumi.lv vai darba dienās Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā. Vienas gada licences cena ar PVN ir 60 EUR, bet mēneša licences cena ar PVN ir 15 EUR. Savukārt licencētās makšķerēšanas licences makšķerēšanai laika posmam no 1.aprīļa līdz 16.maijam cena dienas licencei ar PVN ir 9 EUR, bet sezonas licencei 50 Eur.