+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot"

10.01.2020

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola rīko jau otro novadnieka, latviešu mākslinieka  Ģ.Eliasa daiļradei veltītu vizuālās mākslas konkursu.

Katrai paaudzei ir savi uzdevumi. Kultūras jomā – apzināt, izpētīt un saglabāt priekšteču gara pērles. Bez vēstures nav nākotnes, tāpēc ir svarīgi zināt un godāt savas nācijas personības.

Viens no tādiem Latvijas 20. gadsimta kultūrā bija Ģederts Eliass - spožs gleznotājs, mākslas vēstures pētnieks, spēcīga personība, kura mākslas mantojums apliecina piederību pie augstākajām Eiropas kultūras kvalitātēm. Lepojamies, ka šī izcilā personība ir mūsu novadnieks, dzimis un audzis Jelgavas novada Platones pagasta „Zīlēnu” mājās.

KONKURSA MĒRĶIS

Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par tēlotājas mākslas žanru, rosināt interesi par sadzīves ainu kā mākslas žanru. Radīt mākslas darbu, kurā attēlota sadzīves aina laukos.

KONKURSA TĒMA

Sadzīves aina laukos. Mākslas darbs, kas attēlo ikdienas dzīves sižetu. Reālistiskas vai izdomātas ainas. 

DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS

Konkursā tiek aicināti piedalīties bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem.

DARBU TEHNIKAS

  • Gleznošana
  • Grafika
  • Datorgrafika
  • Fotogrāfija

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

2020. gada 13. marts