+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Mainīta sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

22.01.2020

SIA "Jelgavas novada KU" saskaņā ar sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" noteiktajām šī gada tarifa izmaiņām ievedamajiem atkritumiem, kāpina maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Jelgavas novada dome janvāra sēdē apstiprinājusi jauno izcenojumu un tas stāsies spēkā no šā gada 2. marta. Jaunais tarifs sadzīves atkritumu viena kubikmetra apsaimniekošanai noteikts 18,52 EUR (bez PVN)  līdzšinējo 17,11 EUR (bez PVN) vietā. Palielinājums attiecībā pret līdzšinējo tarifu ir 8,22%.

“Viens no iemesliem atkritumu apsaimniekošanas maksas palielinājumam ir šķirošanas stacijas un poligona “Brakšķi” ievedamo atkritumu maksas pieaugums, kas no 2019.gada 1.janvāra par sadzīves atkritumu jeb mājsaimniecību atkritumu, kā arī tirdzniecības, rūpniecības uzņēmumu vai iestāžu atkritumu pieņemšanu noteikts 56,72 eiro par tonnu”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Valdis Buividaitis, turpinot, ka “otrs iemesls cenas celšanai ir atkritumu tarifā iekļautās izmaksas lielgabarītu atkritumu savākšanai”.

“Lai iedzīvotājos veidotu izpratni par to, ka atkritumu nodošana ir līdzatbildīgs process, līdzšinējā kārtība tiek mainīta. Līdz šim individuāla lielgabarīta atkritumu un vieglo automašīnu riepu savākšana un nogādāšana lielgabarīta atkritumu pārstrādei tika iekļauta Jelgavas novada pašvaldības budžetā. Komunālais uzņēmums izsludināja grafiku, kad katrā pagastā iespējams nodot lielgabarīta atkritumus un nodrošināja konteineru pieejamību un attiecīgi - atkritumu izvešanu. Taču līdzšinējā prakse liecina, ka iedzīvotāju bezatbildības un neapzinīguma dēļ lielgabarītu savākšanas reizē tiem domātajos konteineros lielākoties – teju 80% tika mesti sadzīves atkritumi. Tātad komunālajam uzņēmumam pieauga nododamais sadzīves atkritumu apjoms “Brakšķos”, savukārt iedzīvotājiem tā arī neveidojās izpratne, ka pie lielgabarīta atkritumiem nepieder vasarnīcas vai pagraba atkritumi, bet gan, piemēram, nolietots ledusskapis, veļasmašīna, gāzes plīts, salauzti atpūtas krēsli vai nodiluši paklāji. Tātad tagad līdzšinējā kārtība tiek mainīta un lielgabarītu atkritumu nodošana būs nodrošināta tā, ka ikviens novada iedzīvotājs, kam ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu nodošanu, iepriekš sazinoties ar komunālo uzņēmumu, varēs ieplānot, kurā dienā komunālā uzņēmuma darbinieki atbrauks un bez maksas savāks pie vārtiem atstātās sadzīves lietas. Tāpat būs iespējams arī pašiem iedzīvotājiem vest un nodot bez maksas vēlamās lielgabarīta atkritumu mantas lielgabarīta atkritumu savākšanas punktos. Absolūti neiztur kritiku tie argumenti, ka lauku viensētās salīdzinājumā ar daudzdzīvokļu mājām nav ne apjomīgu sadzīves, ne lielgabarīta atkritumu. Prakse ar izgāztuvēm, mežā izmestām riepām, pie konteinera pievestiem un atstātiem sadzīves atkritumu maisiem liecina, ka iedzīvotāji nereti ir pieraduši izvairīties no atbildības un, šos atkritumus sakopjot, tāpat beigu beigās jāsamaksā visiem nodokļu maksātājiem no budžetā iepriekš neparedzētiem līdzekļiem. Ceram, ka jaunā kārtība ļaus pārdomātāk rēķināties, ka katrs komunālā uzņēmuma klients, iegādājoties, piemēram, jaunas mēbeles vai sadzīves priekšmetu, bez sarežģījumiem varēs atbrīvoties un nodot jau nokalpojušo lietu”.  

Sauso sadzīves atkritumu savākšanu SIA „Jelgavas novada KU” nodrošina visā Jelgavas novada teritorijā. Tiek savākti gan nešķirotie, gan šķirotie sadzīves atkritumi un atkritumu savākšana tiek organizēta no daudzdzīvokļu un privātmāju iedzīvotājiem, pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un publiskām vietām.

Detalizētāk uzzināt par lielgabarītu atkritumu pieteikšanas kārtību vai saistībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksām var uzzināt komunālā uzņēmuma “Jelgavas novada KU” mājaslapā www.jnku.lv vai zvanot pa informatīvo tālruni 8848.