+A A
Sestdiena, 4. Aprīlis, 2020
Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Izsludina pieteikšanos projektu konkursam biedrību un nodibinājumu atbalstam

20.02.2020

Jelgavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programma" 2020.gadam, projektu pieteikumus gaidot līdz 13.martam.

Nolikums paredz, ka plānotās ieceres jāīsteno Jelgavas novada teritorijā un projekta rezultātā ieguvējiem jābūt novada iedzīvotājiem. Konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas darbojas Jelgavas novada teritorijā, piesakot projektus, piemēram, sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizācijai, sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas, sociālu programmu īstenošanai u.tml.

Konkursa “Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programma" 2020. gadam mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas novada attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas novada pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas novada teritorijā.

Lai iesniegšanas process būtu vienkāršāks un ērtāks ikvienam iesniedzējam, pieteikuma veidlapa ir lejupielādējama Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā, aizpildāma un iesniedzama personīgi Jelgavas novada pašvaldības administrācijas Kancelejā, Pasta ielā 37, 1.stāvā, Informācijas centrā līdz 2020. gada 13. martam plkst.15 slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda - iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese un adresāts: Jelgavas novada pašvaldība, "Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma". Vai arī iespējams nosūtīt pa pastu uz adresi “Jelgavas novada pašvaldība”, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2020. gada 13.martu.

Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti, un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. martam, konkursa rezultātus apstiprinot ar Jelgavas novada domes lēmumu. Projektu īstenošanu būs iespējams veikt līdz 2020. gada 31.decembrim.