+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Izmaiņas administratīvo pārkāpumu izskatīšanā

05.03.2020

Jelgavas novada dome 26.februāra sēdē apstiprināja grozījumus trijos Jelgavas novada saistošajos noteikumos, kuri stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu (turpmāk – AAL). Naudas soda apmērs likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos būs izteikts naudas soda vienībās, nevis konkrētā naudas summā. Jaunie saistošo noteikumu grozījumi attieksies uz fiziskām un juridiskām personām, kuras būs izdarījušas administratīvo pārkāpumu. 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums, kas pašos pamatos izmainīs līdz šim spēkā esošajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk - Kodekss) noteikto lietvedības kārtību administratīvo pārkāpumu lietās, atbilstoši nepieciešams nodrošināt regulējumu arī Jelgavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos – Saistošajos noteikumos Nr.11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” (pieņemti 28.11.2018); Nr. 8 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā” (pieņemti  26.07.2017.) un Nr. 4 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” (pieņemti 26.02.2018.). Jāatzīmē, ka saistošo noteikumu projekts neskar tajos līdz šim noteikto kārtību un nemaina personām noteiktās tiesības un pienākumus. Mainīta tiek tikai tā daļa, kas attiecas uz administratīvo atbildību par šajos noteikumos noteiktās kārtības pārkāpšanu.

Tāpat kā līdz šim, par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot tikai divus pamatsodus - brīdinājumu un naudas sodu, kurš tiek izteikts naudas soda vienībās. AAL noteikts, ka viena naudas soda vienība ir pieci eiro. Savukārt minimālais naudas sods fiziskajām personām ir divas naudas soda vienības, proti, 10 eiro. Arī pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šim minimālajam apmēram, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām var tikt piemērots līdz 100 naudas soda vienībām (500 eiro), juridiskajām personām – līdz 300 naudas soda vienībām (1500 eiro). 

“Administratīvā atbildība ir viens no četriem juridiskās atbildības veidiem, un to var piemērot par izdarīto administratīvo pārkāpumu. Administratīvās atbildības likumā ir noteikti administratīvās atbildības piemērošanas vispārīgie nosacījumi. Tajā tiek dots administratīvā pārkāpuma jēdziens, uzskaitīti administratīvo sodu veidi un to piemērošanas kārtība, uzskaitītas kompetentās iestādes un tās amatpersonas, kuras ir tiesīgas izskatīt un pieņemt lēmumus konkrētu pārkāpumu lietās, kā arī tiek noteikts administratīvā pārkāpuma process iestādē un tiesā. Konceptuāli pašos saistošajos noteikumos nekas netiek mainīts. Mainīta tiek tikai tā daļa, kas attiecas uz administratīvo atbildību. Arī piemērojamo sodu veidi par saistošo noteikumu pārkāpšanu netiek mainīti. Tomēr īpatnība ir tā, ka naudas sodu izsaka naudas soda vienībās. Ir jāatceras, ka sodīšana nedrīkst būt pašmērķis un ne visi pārkāpumi ir tik nozīmīgi, lai personas par to tiktu sodītas. Tomēr vienlaikus ir jāuzsver, ka nedrīkst arī uz tiem nereaģēt, lai cilvēkos neradītu nesodāmības sajūtu”, komentē Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Modris Žeivots.

Ja rastos situācija, ka valstī būs inflācija, deflācija vai citi iemesli naudas soda apmēra grozīšanai, likumdevējs varēs lemt par vienas naudas soda vienības apmēra palielināšanu vai samazināšanu, tikai vienā AAL pantā, bet nebūs nepieciešams grozīt pilnīgi visas sodošās normas nozaru likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos.

Šie saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un saistošo noteikumu publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības izdevumā “Jelgavas Novada Ziņas”.