+A A
Otrdiena, 2. Jūnijs, 2020
Lība, Emma

Turpina nodrošināt ēdināšanas atbalsta pasākumu izglītojamajiem pārtikas paku veidā

09.04.2020

Līdz ar ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 9. jūnijam, Jelgavas novada pašvaldība turpina nodrošināt ēdināšanas atbalsta pasākumu izglītojamajiem pārtikas paku veidā. Apkopojot datus, paku kopskaits ik nedēļu ir mainīgs, piemēram, pagājušajā nedēļā to bija 1483. Šis skaitlis ir mēreni augošs, jo ikviena ģimene var vai nu atteikties vai pieteikties pašvaldības nodrošinātajam atbalstam, kamēr vien tas tiek nodrošināts. 

Jau no aprīļa sākuma novada dome lēmusi par ēdināšanas atbalsta nodrošinājumu pārtikas paku veidā izglītojamajiem noteiktās mērķgrupās – trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kas deklarētas ar dzīvesvietu Jelgavas novadā. Tāpat pašvaldība sniedz atbalstu arī tām ģimenēm, kas neietilpst minētajās mērķgrupās, bet kuru finansiālie apstākļi COVID19 izraisītās krīzes periodā pamatoti pasliktinājušies, apdraudot iespēju bērniem nodrošināt ēdienreizes. Tostarp šo izglītojamo vidū ir arī tie, kas deklarēti Jelgavas novadā, bet mācās citas pašvaldības izglītības iestādē; kā arī Jelgavas novada izglītojamie, kas deklarēti citā pašvaldībā, bet tur šāda veida ēdināšanas atbalstu nesaņem.

Saskaņā ar Jelgavas novada Sociālā dienesta sniegto informāciju periodā no marta beigām nedaudz pieaudzis to ģimeņu/personu skaits, kas oficiāli nokārtojušas un saņēmušas maznodrošinātas ģimenes vai trūcīgas personas statusu. Nenoliedzami, tas ietekmēs Jelgavas novada pašvaldības sociālo izdevumu budžetu, taču ir atbalstāmi, ka iedzīvotāji pašreizējā situācijā, konsultējoties ar speciālistiem par dažādiem risinājumiem dzīves sarežģījumos, iespējams, pārvar nedrošību vai aizspriedumus un nepieciešamības gadījumā meklē atbalstu.

Kā zināms, mainoties ārkārtējās situācijas nosacījumiem, no 13. maija līdz 9. jūnijam pirmsskolas audzēkņi sešgadnieku grupās, kas ir topošie pirmklasnieki, var atsākt nodarbības klātienē pirmsskolas izglītības iestādēs, protams, iestādei nodrošinot visus epidemioloģiskos norādījumus drošības pasākumiem. Tas galvenokārt ir saistīts ar viņu zināšanu un prasmju novērtēšanu, "absolvējot" pirmsskolas izglītības iestādi, lai pedagogi varētu novērtēt mazo audzēkņu gatavību 1.klasei.


Izglītības pārvalde informē, ka tām daudzbērnu, trūcīgajām vai maznodrošinātajām ģimenēm, kas iesniegumu uzrakstījušas un pārtikas pakas jau saņem, atkārtoti neko rakstīt vairs nevajag. Taču atkārtoti aktuālo iesniegumu aicinātas iesniegtās tās ģimenes, kas:

  • deklarētas Jelgavas novadā, bet kāds no ģimenes bērniem apmeklē izglītības iestādi citā pašvaldībā, par kuru viņi pārtikas paku līdz šim nesaņēma;
  • deklarētas citā pašvaldībā, bet izglītojamais apmeklē Jelgavas novada izglītības iestādi un ēdināšanas atbalstu deklarētajā dzīvesvietā nesaņem;
  • Jelgavas novadā deklarētas ģimenes, kurām bērni mācās citā pašvaldībā (iesnieguma formu var lejuplādēt šeit un, adresējot novada pašvaldībai, nosūtīt uz e-pastu: dome@jelgavasnovads.lv )
  • ģimenes, kuras neietilpst nevienā no prioritāri noteiktajām mērķgrupām, bet kuras var iesniegumā pamatot, kā tieši COVID19 krīze iespaidojusi finansiālo situāciju ģimenē, lai komisija  var lemt par pārtikas paku saņemšanas termiņa pagarināšanu.

Pārtikas paku izsniegšana norit trešdienās. Ģimenes, kas var ierasties pēc pārtikas pakām klātienē, tiek gaidītas laika posmā no plkst. 10:00 – 17:00, savukārt tās, kas atzīmējušas, ka nepieciešama piegāde, ir aicinātas konkrētajā dienā gaidīt zvanu, kad speciālisti no pagasta pārvaldes dodas maršrutā, pakas izvadājot pa dažādiem ciemiem.