+A A
Pirmdiena, 1. Jūnijs, 2020
Mairita, Bernedīne, Biruta

Aicina pieteikties biznesa ideju konkursam “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”!

30.04.2020

29.aprīļa domes sēdē Jelgavas novada dome atbalstīja ieceri par ikgadējā pašvaldības finansētā biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2020” īstenošanu. Kopējais konkursa finansējums tāpat kā līdz šim – 6000 eiro. Konkursa pieteikšanās termiņš izsludināts no 30. aprīļa līdz 3. augustam.

Jau sesto gadu apņēmīgākie un iniciatīvas bagātākie jaunie uzņēmēji ir aicināti pieteikt sevi konkursā, prezentējot biznesa ieceres, kas saistītas ar komercdarbības izveidi un attīstību. Konkursa rezultātā pašvaldības budžeta finansējumu jeb starta kapitālu saņems divi uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijas republikas Uzņēmuma reģistrā ne ilgāk kā 36 mēnešus, vai fiziskas personas, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

“Konkursā piedalīties ir aicināti gan jaunie, gan topošie uzņēmēji, kuru biznesa idejas ir tikai sākuma stadijā. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka konkurss ir labs finansiāls starts, lai īstenotu savu biznesa ideju - iegādātu kādu biznesam noderīgu iekārtu, tehniku, kā arī atbalstītu nemateriālus ieguldījumus. Konkursa mērķis ir uzņēmējdarbības vides attīstība Jelgavas novadā - par ko liecina iepriekšējo gadu konkursa laureāti. Jelgavas novads var lepoties ar esošajiem uzņēmējiem un vēlas sniegt atbalstu jaunajiem. Esmu gandarīta par visiem entuziastiem, kuri ir piedalījušies konkursā un spējuši attīstīties - skatīties, kā uzņēmējam “deg acis” par savu uzņēmumu - tas jau ir rezultāts. 2019. gada konkursā piedalījās četri dalībnieki ar ļoti labām un perspektīvām idejām, tādēļ konkursa vērtēšanas komisija lēma starta kapitālu piešķirt visiem četriem dalībniekiem, piešķirot konkursa finansējumam vēl 2000 eiro līdzfinansējumu - kopsummā 8000 eiro. Vietējie uzņēmēji ir neatņemama Jelgavas novada daļa, bez kuras novada ekonomiskā attīstība nebūtu iespējama. Iegādāts produkts un pakalpojums pie vietējā uzņēmēja un ražotāja – tā ir mūsu vērtība”, komentē uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja Sanita Smirnova.

Lai piedalītos konkursā, laikā no 2020. gada 30. aprīļa līdz 2020. gada 3. augustam biznesa idejas autoram vai uzņēmējdarbības pārstāvim jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa un kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem (aizpildītu biznesa idejas apraksta veidlapu - ne garāku par piecām lapām, pretendenta CV un, ja iesniedzējs ir juridiska persona, tad komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju) jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Jāatzīmē, ka viens pretendents drīkst pieteikt tikai vienu ideju.

Jau tradicionāli konkurss “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2020” norisināsies divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā pretendentiem būs nepieciešams aizpildīt un iesūtīt pieteikumus un savu ideju aprakstus, pēc tam tos izvērtēs ekspertu žūrija, atlasot konkursa iecerei un nolikumam atbilstošāko ideju autorus, kas tiks aicināti piedalīties otrajā kārtā, jau klātienē prezentējot savu uzņēmējdarbības attīstības ieceri.

Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, pie Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājas Sanitas Smirnovas, tālr. 28360835, e-pasts: sanita.smirnova@jelgavasnovads.lv.


NOLIKUMS