+A A
Otrdiena, 2. Jūnijs, 2020
Lība, Emma

Projektu konkursā ”Mēs savai videi 2020” atbalstītas 32 projektu idejas

05.05.2020

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā “Mēs savai videi 2020” šogad saņemti 42 projektu pieteikumi un šonedēļ, noslēdzoties izvērtēšanas termiņam, žūrija lēmusi atbalstīt 32 iedzīvotāju idejas kopsummā par vairāk kā 22 000 EUR. Projektu īstenošanu atbalstītie dalībnieki varēs uzsākt jau tuvākajā laikā.

Šis iedzīvotāju iniciatīvu konkurss – kā, sadarbojoties ar kaimiņiem, labiekārtot daudzdzīvokļu māju vidi, pagalmu, kāpņu telpu vai kopīgi izmantotās atpūtas vietas, ir brīnišķīgs veids, kā motivēt sadarboties, uzņemties atbildību un, izmantojot pašvaldības finansējumu, īstenot praktiskas ieceres.

Jelgavas novada pašvaldība ik gadus budžetā šim projektu konkursam kopumā atvēl 23 000 EUR. Protams, lielākoties iedzīvotāju vēlmes ir ļoti līdzīgas - dažkārt pat vienādas, bet iesniegto pieteikumu detalizācija, aprēķini un noformējumi atšķirīgi. Priekšroku guva tie pieteikumi, kuri bija ne vien izpildījuši formāli visu konkursa nolikumā prasīto, bet arī ietvēra papildus informāciju - rūpīgas skices, aprakstus, izstrādātu konceptu vai arī iesūtītas fotogrāfijas, oriģinālāk pamatotu ideju vai paredzamu lielāku iedzīvotāju līdzdalību projekta īstenošanā. Tāpat ir svarīga arī projekta izstrādes gatavības pakāpe.

“Kā ik gadus aicinām tos iedzīvotājus, kuri šogad neguva apstiprinājumu, tomēr “nemest plinti krūmos”, bet līdz nākamajai reizei, kad atkal izsludināsim konkursa pieteikšanos, pārskatīt savus projektu pieteikumos, mazliet tos uzlabot un atkārtoti startēt”, komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Maksimālā summa, ko saskaņā ar projekta nolikumu pašvaldība piešķir vienam projektam, ir 750 EUR. Jāpiemin, ka pēc projektu realizācijām pašvaldība plāno arī piešķirt diviem vai trim labākajiem projektiem naudas balvas.

N.p.k.
Atbalstītā projekta nosaukums
Piešķirtais finansējums, EUR
1.
Atpūtas un ugunskura vietas izveide pie Svētes upes krasta
624,18
2.
Labiekārtošanas darbi teritorijā ap Svētes pili
536,16
3.
Silta jauka istabiņa
750,00
4.
"Apzaļumot un baudīt to skaistumu” Alejas 15
750,00
5.
Atspulgu ielas mājas nr.3 dzeramā ūdens akas ierīkošana Platonē
750,00
6.
"Ko varam, to darām "
750,00
7.
Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma papildinājums – vispārējai fiziskai sagatavotībai
750,00
8.
Bērnu laukums Austrumu ielā
750,00
9.
Ceļa izbūve līdz Pēterlauku garāžām
750,00
10.
Ceļmalas 2
750,00
11.
Veļas žāvētavas atjaunošana
539,00
12.
Mājas pamatu siltināšana
750,00
13.
Ikvienas labiekārtotas vides pamatā ir sakartots piebraucamais ceļš
750,00
14.
“Atvilkt elpu” ( Senioru mobilitātes atvieglošana)
675,00
15.
Dorupes bērnu laukums
750,00
16.
Kāpņu telpas remonts Dārza ielā 5
750,00
17.
Bērnu iemīļotākā atrakcija - karuselis!
750,00
18.
leejas un pagraba durvju nomaina Milleru celš 4 májai, Zaleniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadá
750,00
19.
"Laiks jaunajiem!"
727,91
20.
Rotaļu laukuma papildināšana
585,00
21.
Durvis no pagātnes uz nākotni
735,00
22.
Logu nomaiņa Gaismas3 mājas kāpņu telpām.
750,00
23.
Lielkraujas
744,00
24.
Kāpņu  telpas tekošais remonts daudzdzīvokļu mājai
730,00
25.
"Mēs savai videi 2020"
750,00
26.
Liepu 17 daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas lietus ūdeņu notekcauruļu nomaiņa un vispārējais remonts
750,00
27.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Austrumu iela 13 balkonu atjaunošanas darbi
750,00
28.
Daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpas remonts
750,00
29.
Daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpas durvju un loga nomaiņa Celtnieku ielā 26, Valgundē
750,00
30.
Austrumu ielas 15 mājas kāpņu telpu remonts
750,00
31.
Kāpņu telpu remonts Parka 6, Svētē
453,75
32.
Ceļa segums
600,00