+A A
Sestdiena, 5. Decembris, 2020
Sabīne, Sarma, Klaudijs

Aicina ziedot Kalnciema - Klīves baznīcas pilnīgai atjaunotnei

18.05.2020

Jau trīs gadus pamazām atdzimst viens no Jelgavas novada vēsturiskajiem dievnamiem – 1854.–1855. gadā celtā Kalnciema-Klīves jeb Kalnciema luterāņu baznīca. „Lai gan darāmā vēl daudz, draudzes finansiālās iespējas šobrīd ir izsmeltas“ Kalnciema - Klīves draudzes vārdā skaidro tās ērģelnieks Dāvis Beitlers un aicina ikvienu Jelgavas novada iedzīvotāju, kam nav vienaldzīgs šīs baznīcas atdzimšanas stāsts, ziedot sakrālā kultūras tempļa atjaunotnei. Draudzei kopumā būtu nepieciešami 45 000 eiro.

No 2017. gada pavasara, kad draudze uzsāka ilgi gaidīto dievnama kapitālremontu, līdz 2020. gada maijam protezētas bojātās jumta un griestu konstrukciju daļas, pilnībā nomainīts baznīcas jumta segums un griesti lūgšanu zālē, kas koka konstrukciju bojājumu dēļ iepriekš draudēja iebrukt, iekštelpās veikts vērienīgs kosmētiskais remonts, atjaunots altāra retabla krāsojums (jau 2015. gadā restaurēta altārglezna, mazliet vēlāk – tās oriģinālais ietvars), gandrīz pilnībā restaurētas ērģeles, kuru atjaunošana, salīdzinot ar citiem nama atjaunošanas posmiem, līdz šim ritējusi visilgāk – divus gadus (šajā laikā rūpīgi restaurēta lielākā daļa no vairākiem tūkstošiem instrumenta sastāvdaļu, uzstādīts elektromotors); instrumenta atjaunošana vēl nav noslēgusies, un līdztekus tai turpinās arī jumta dzegas un vēsturisko lustru atjaunošanas darbi. Apjomīgā baznīcas atjaunošana no 2017. gada sākuma līdz 2020. gada maijam kopumā izmaksājusi 124 500 eiro; no tiem 81 000 izlietots griestu un jumta remontam (ieskaitot 2016. gadā vētras bojātā sakristejas jumta atjaunošanu), gandrīz 20 000 – ērģeļu atjaunošanai un jaunā motora iegādei, 17 000 – lūgšanu zāles apmetuma un krāsojuma restaurācijai, 2000 – grīdas restaurācijai; dzegu atjaunošanai vēl nepieciešami 2500 eiro. Altārgleznas restaurācija, kas notika 2015. gadā – pirms lielā kapitāpremonta uzsākšanas –, kopā ar ietvara atjaunošanu izmaksājusi 2300 eiro.  Līdzekļu avoti – privāti ziedojumi, Jelgavas novada pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonds, AS “Latvijas valsts meži”, Eiropas Savienības fondi (nauda nākusi ar partnerības “Lielupe” gādību) un ienākumi no draudzes īpašumā esošā meža izstrādes (20. gs. sākumā draudzei to dāvājis mācītājs). Paldies visiem, kas nākuši talkā ar līdzekļiem, prasmēm vai zināšanām!

Tomēr, neskatoties uz paveikto, vēl veicami vairāki plaši un nozīmīgi atjaunošanas darbi – remontējama smagi bojātā ēkas fasāde, kas padomju laikā neveiksmīgi pārklāta ar nepiemērotu, virsmu degradējošu apmetumu, sakārtojama ēkas apkārtne. Īpaši būtiska ir tieši fasādes atjaunošana, kas varētu izmaksāt ap 35 000 eiro, jo vecais apmetums ne tikai ir vizuāli nepievilcīgs un slikti saglabājies, bet arī pārlieku uzkrāj mitrumu, nodarot ļaunumu visam dievnamam – arī kultūrvēsturiski un mākslinieciski vērtīgajiem iekārtas priekšmetiem, kuru vidū īpaši izceļas 1934. gadā būvētās unikālās ērģeles un 1935. gadā pēc īpaša meta izgatavotās Art Deco stila lustras.

Kalnciema-Klīves dievnams jau izsenis bijis gan saistīts ar vairākiem Latvijas vēsturē spožiem mācītājiem un mūziķiem, gan ievīts plašās kultūras dzīves kultūras norisēs, kuras sadarbībā ar draudzi kūrē laicīgās struktūras: zem dievnama jumta tradicionāli noris svētbrīži Kalnciema skolas un Valgundes pagasta svētkos, jau kopš 20. gs. 20. gadiem janvārī ar lūgsnu un dievvārdu, pulcējot plašus ļaužu pulkus, tiek pieminētas Ziemassvētku kaujas Tīreļpurvā un tajās kritušie latviešu strēlnieki. Darbīga ir arī pati skaitliski nelielā Kalnciema-Klīves draudze, kas savā dievnamā svin tiklab dievkalpojumus, kā gadskārtējo Baznīcu nakti, rīko koncertus, uzņem katru ciemiņu un interesentu.

Tā kā ar dievnamu saistītā Kalnciema muiža un Klīves pusmuiža piederēja valstij, baznīcas apkaimē nav saimniekojuši turīgi muižnieki, kas vēlētos savā muižā finansēt liela un grezna dievnama celtniecību; Kalnciema-Klīves baznīca lielā mērā tapusi ar vietējo zemnieku darbu un līdzekļiem, un tādēļ nams veidots ar vienkāršiem celtniecības un apdares paņēmieniem, ir izmēros pieticīgs, un tā interjers – mākslinieciski atturīgs, toties ar īpašu silti pietuvinātu gaisotni un mājīgu omulību, kāda raksturīga vien nedaudzām lielo kristīgo konfesiju baznīcām Latvijā. Ikviens mīļi aicināts šajā dievnamā, aicināts dot savu artavu tā tālākajā atdzimšanā!

Buklets par baznīcas atjaunošanas darbiem

Materiālu sagatavojis Dāvis Beitlers, draudzes ērģelnieks

Saziņai:
tālr. 29287629, jt@apollo.lv (draudzes priekšnieks Juris Tolpežņikovs)
tālr. 29417971, mierlauki@inbox.lv (draudzes priekšnieka vietniece Aija Degaine)
draudzes juridiskā un faktiskā adrese – Kalnciema-Klīves evaņģēliski luteriskā draudze
reģ. Nr. LV99500003086, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017
SEB bankas konts ziedojumiem – LV98 UNLA00500232 26125