+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Noskaties video par pētījumu un praktiskiem instrumentiem darbā ar riska grupas jauniešiem

26.05.2020

21. maijā notika projekta “Constellation” tiešsaistes prezentācija,  kuras laikā ar pārstāvjiem no biedrības ideA un Jelgavas novada pašvaldības dalījās ar rezultātiem. Projekta mērķis ir uzlabot iespējas jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem un arī pašiem jauniešiem, kuriem risks nonākt NEET situācijā lauku apvidos, palielinot viņu piederības sajūtu, neatkarību un pašapziņu (NEET situācija apzīmē jaunieti, kurš nav iesaistījies ne darba tirgū, ne izglītībā, ne mācībās).

Prezentācijas tiešsaistes noskatāma ŠEIT . Tās laikā jūs padziļināti apskatīsiet:

  • ieteikumus, kā sadarboties formālās un neformālās izglītības pārstāvjiem darbā ar jauniešiem,
  • kvalitatīva pētījumu (situāciju analīze) par ietekmējošiem faktoriem jauniešiem NEET situācijā,
  • praktisku rokasgrāmatu “Constellation”  jaunatnes darbiniekiem un izglītotājiem formālajā un neformālajā izglītībā, kas kalpo kā atbalsts, novēršot jauniešu nonākšanu NEET situācijā.

Liels paldies par ieguldījumu projekta intelektuālo rezultātu izveidē Jelgavas novada skolām un jauniešu centriem. Projekta rezultāti ir arī pieejami mājas lapā .

Projekts „Constellation” ir radījis sava veida koptelpu, vidi, kurā sadarboties formālai un neformālai izglītībai. Tādēļ, lai turpinātu atbalstīt izglītotājus un jauniešus personīgā un profesionālā izaugsmē, var pieteikties:

  • praktiskajām darbnīcām pedagogiem, kurās meklēsim neformālās izglītības atbalsta instrumentus pedagoga karjeras konsultanta un mācību jomu skolotāju sadarbībai pilnveidotajā mācību saturā, lai rastu piemērotākos risinājumus pašvadītas mācīšanās caurviju prasmju īstenošanai izglītības procesā;
  • praktiskajām darbnīcas jaunatnes darbiniekiem un līderiem, kurās apgūsim praktiskus instrumentus darbā ar jauniešiem, izmantojot uz risinājuma vērstu un sistēmas pieeju. Rezultātā ceļot savu personīgo un profesionālo izaugsmi kā jaunatnes darbiniekam un apzinot savas stiprās puses;
  • karjeras darbnīcām skolēniem un jauniešiem, atbalstot veidot ieradumu apzināties savas emocijas, vēlmes, intereses, dotības un attīstīt vēlmi pilnveidoties, izvirzīt mērķus, pieņemt izsvērtus lēmumus mācību procesā un personīgajā dzīvē. Darbnīcas palīdz jauniešiem praktizēt veidot savas personīgās izaugsmes portfolio, lai varētu nākotnē plānot karjeras izaugsmi saistībā ar mācībām un hobijiem, savām stiprajām pusēm un izaicinājumiem;
  • individuālajām konsultācijām.

Projektu īsteno Latvijas nevalstiskā organizācija “ideA” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, nevalstisko organizāciju “Entrepreneurship Movement Club” (EMC) un pamatskola “Cirkulane-Zavrč” Slovēnijā un nevalstisko organizāciju “Forum for Freedom in Education” (FSO) Horvātijā.

Projekts “Constellation” ir stratēģiska partnerība, kuru atbalsta Eiropas Savienības programma Erasmus+ KA2 programmā  “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” un Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Tā radusies līdzšinējā sadarbībā un partnerorganizāciju pieredzē, strādājot ar jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un izglītotājiem atstumto jauniešu sociālās iekļaušanas jomā. Projekta rezultāti ataino vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas iespējamo izlietojumu.

Fotogrāfijā: jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode, neformālās izglītības trenere Lauma Ziemeļniece un galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos Dace Vīpule-Kuļika.
Foto: Edgars Pogožeļskis