+A A
Otrdiena, 14. Jūlijs, 2020
Ritvars, Oskars, Anvars

SIA “EcoLead” organizē informatīvo sanāksmi

17.06.2020

SIA “EcoLead” organizē informatīvo sanāksmi par nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas Jelgavas ielā 21, Kalnciemā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegumu. 

SIA “EcoLead” ir izvērtējis A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus un priekšlikumus, un aicina iedzīvotājus uz papildus informatīvo sanāksmi, lai vēlreiz sniegtu informāciju par nolietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcā izmantotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un ar rūpnīcas darbību saistītajiem vides aspektiem, kā arī atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem.

Informatīvā sanāksme notiks attālināti 2020. gada 7. jūlijā plkst. 17:30. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Jaunumi publicēto saiti.

A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegums un tā sabiedriskās apspriešanas, kas notika no 2020. gada 30. aprīļa līdz 2020. gada 30. maijam, materiāli ir pieejami Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/, laukā “Uzņēmuma nosaukums” ierakstot EcoLead.

Kalnciema kultūras nama bibliotēkā atradīsies septiņi datori, lai nodrošinātu to, ka sanāksmi redz arī tie iedzīvotāji, kam mājās datori nav pieejami. Tāpat Kalnciema kultūras nama foajē tiks izvietots projektors.