Trešdiena, 14. Aprīlis, 2021
Strauja, Gudrīte

Studenti var pieteikties Jelgavas novada pašvaldības stipendijai

21.07.2020

Līdz 16. augustam ikviens Jelgavas novada jaunietis, kurš 12. klasi absolvējis ar vidējo vērtējumu virs 7,5 ballēm un ir iestājies kādā no Latvijas augstskolām, var pieteikties Jelgavas novada pašvaldības stipendijai. Tā talantīgiem, mērķtiecīgiem, centīgiem un neatlaidīgiem jauniešiem tiek piešķirta jau kopš 2012. gada un pieejama ikvienam, kas Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēts vismaz vienu gadu un ir reģistrējies klātienes studijām jebkuras Latvijas augstskolas bakalaura studiju programmā 2020./2021. akadēmiskajā gadā.

«Jelgavas novada pašvaldības stipendijas mērķis ir atbalstīt novada talantīgos jauniešus viņu ieceru piepildīšanai. Šī stipendija savā ziņā ir beznosacījuma atbalsts – mēs, atskaitot sekmību un sabiedrisko aktivitāti, no mūsu stipendiātiem neko citu neprasām, atstājot pilnīgi viņu ziņā studiju programmas izvēli un tālākās darba gaitas. Viņiem nav nedz pienākuma strādāt novadā, nedz kādas citas saistības arī tad, ja viss neizdodas, kā iecerēts,» skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, vienlaikus gan uzsverot: «Tomēr ar šo atbalstu mēs ceram, ka iegūtās zināšanas un prasmes nonāks Latvijas tautsaimniecībā un varbūt pat arī pavisam konkrēti mūsu pašu novadā vai arī sniegs devumu zinātnes laukā. Jelgavas novada stipendija ir izcilības stipendija. Un lai vārds «izcilība» nebiedē, jo tas vienkārši norāda uz to, ka mēs Jelgavas novadā novērtējam jauniešu sekmes un ārpusskolas darbu un aktivitāti vietējā kopienā. Tas, ka jau kopš 2012. gada šo stipendiju ik gadu saņem trīs un izņēmuma gadījumos pat četri stipendiāti, parāda, ka vārds «izcilība» kā mērķis nav nedz tāls, nedz nesasniedzams. To visus šos gadus novada jaunieši ir spējuši pierādīt. Lai tas kalpo par iedrošinājumu ikvienam novada vidusskolēnam, kas varbūt kādu brīdi sev jautā – kāda jēga no labiem sasniegumiem mācībās vai kāds man labums reizēm darīt vairāk nekā no manis prasa? Es varu apliecināt, ka mēs Jelgavas novadā novērtējam sasniegumus un protam tos atbalstīt un attīstīt talantus. Vajag gribēt un darīt, tad arī atbalsts parādīsies!»

Sekmīgi izturot atlasi, stipendiāti visu studiju laiku neatkarīgi no tā, cik gadus ilgst bakalaura studiju programma, no pašvaldības saņems 1500 eiro lielu finansiālu atbalstu katrā akadēmiskajā mācību gadā jeb 10 mēnešos. Stipendija 150 eiro apmērā tiek izmaksāta katru studiju mēnesi. Būtiski, ka stipendiāts drīkst arī strādāt algotu darbu, ja vien darbs nav Latvijas Universitātē (LU), taču vienlaikus ir jāsaglabā labas sekmes – stipendijai var pieteikties tikai tie jaunieši, kuriem vidējais vērtējums, absolvējot 12. klasi, bija virs 7,5 ballēm, un šādā līmenī sekmība jānotur arī visā studiju laikā, pretējā gadījumā pašvaldības finansiālais atbalsts tiek zaudēts. Tāpat kā iepriekš, arī šajā gadā stipendiju paredzēts piešķirt trijiem Jelgavas novada jauniešiem, kuri sākuši studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai jebkurā pašu izvēlētā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un veicināt jauniešos piederības sajūtu Jelgavas novadam.

Pieteikumu stipendijai var aizpildīt LU fonda interneta vietnē www.fonds.lv. Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz elektroniski aizpildīta veidlapa; divas rekomendācijas; vēstules no skolotājiem vai ārpusskolas nodarbību vadītājiem; CV («Europass» formā); motivācijas vēstule (pieteikumā jānorāda īpaši sasniegumi, nopelni un aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā); 12. klases sekmju izraksts (liecība) (vidējai atzīmei jābūt virs 7,5 ballēm); brīvā eseja par tēmu «Kuram Latvijas Universitātes mecenātam(-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?».

Pēc pieteikumu izvērtēšanas prasībām atbilstošie jaunieši tiks aicināti uz klātienes interviju, kur 10–15 minūšu laikā jāspēj pamatot savu kandidatūru stipendijas saņemšanai. Intervijā pamata uzdevums ir pastāstīt par iepriekšējiem sasniegumiem, saviem nākotnes mērķiem un to, kā stipendija palīdzēs tos sasniegt.

Jāpiebilst, ka šogad augstāko izglītību ir ieguvušas trīs Jelgavas novada jaunietes, kuras saņēma pašvaldības stipendiju: Gerda Poota absolvēja Rīgas Stradiņa universitāti, bet Līva Freiberga un Lelde Jansone – Latvijas Universitāti. Jāuzsver, ka G.Poota savu bakalaura grādu aizstāvējusi ar izcilību. Patlaban pamatstudijas vēl turpina astoņi jaunieši, kuri saņem Jelgavas novada pašvaldības stipendiju, bet jau šā gada rudenī stipendiātu pulkam pievienosies vēl trīs mērķtiecīgi jaunie studenti.