Trešdiena, 14. Aprīlis, 2021
Strauja, Gudrīte

Skolēniem - pilsētas sabiedriskā transporta izmantotājiem nepieciešams pieteikties jaunām viedkartēm

21.07.2020

Pēc 20. jūlija derīguma termiņš noslēdzas skolēnu apliecības kartēm, kas bija piesaistītas SEB bankas kontam un kalpoja kā norēķinu karte braucieniem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā.  Tāpēc skolēniem, kuri nokļūšanai uz izglītības iestādi un no tās mājup izmantoja pilsētas sabiedrisko transportu un līdz ar to saņēma Jelgavas novada pašvaldības nodrošinātus atvieglojumus, nepieciešams pietiekties jaunajai skolēnu apliecībai vai jaunai personalizētai viedkartei.

Arī turpmāk – jaunajā mācību gadā Jelgavas novada pašvaldība skolēniem segs izdevumus par sabiedrisko transportu, apmaksājot pilnībā divus braucienus dienā  - uz izglītības iestādi un mājup. Turpmāk skolēnu apliecības nebūs piesaistītas nevienai bankai, taču kā personalizēta viedkarte tā tāpat nodrošinās braucēja identitāti un reģistrēs braucienu skaitu. Ņemot vērā, ka Jelgavas pilsētas sabiedrisko transportu Jelgavas novadā izmanto trīs dažādas skolēnu mērķgrupas, atšķirīga ir noteiktā pieteikšanās vieta jaunajām skolēnu kartēm:

Tiem, skolēniem, kuri deklarēti Jelgavas pilsētas pašvaldībā, bet mācās Jelgavas novada izglītības iestādē, kopā ar vecākiem nepieciešams doties uz Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldi (Svētes ielā 22, Jelgavā), ņemot līdz aizpildītu iesnieguma formu un personu apliecinošu dokumentu. Izglītības pārvaldē tiks nodrošināta skolēna fotografēšana un pēc kartes izgatavošanas – to arī tur izsniegs no 3.-7.augustam.

Pirms vizītes vēlams pirms tam pieteikties, zvanot pa tālruni 63012460, un līdzi ņemt jau mājās aizpildītu iesnieguma formu. Iesnieguma forma

Tiem skolēniem, kuri deklarēti Jelgavas novada teritorijā, bet mācās kādā no Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm, jaunās skolēnu kartes pieteikums jāiesniedz savā izglītības iestādē. Visas Jelgavas pilsētas izglītības iestādes ir publiskojušas pieejamos darba laikus, kuros aicina skolēnus ierasties kartes noformēšanai, tāpēc vēlams sekot līdzi publikācijai Jelgavas pilsētas pašvaldības izdevumā Jelgavas Vēstnesis: www.jelgava.lv .

Tiem skolēniem, kas deklarēti Jelgavas novadā un arī mācās Jelgavas novada izglītības iestādē, bet ceļā uz skolu un no skolas mājup izmanto Jelgavas pilsētas sabiedrisko transportu, jaunās viedkartes pieteikuma iesniegšanai jādodas uz Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru (ZRKAC) – Svētes ielā 33. Arī tur tiks nodrošināta skolēnu fotografēšana un pieteikumu noformēšana, taču gatavās kartes tiks nodotas Jelgavas novada Izglītības pārvaldei un attiecīgi katrs tās lietotājs savu karti saņems jaunā mācību gada sākumā savā izglītības iestādē. Ņemot vērā, ka ZRKAC formē un gatavo ne tikai viedkartes skolēniem, bet arī pilsētā dzīvojošiem senioriem un citām iedzīvotāju grupām, lai neveidotos sastrēgumi, Jelgavas novada skolēniem kartes formēšanu notiks no 20.-26. augustam. Jāņem vērā, ka, plānojot vizīti Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), nepieciešams iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, sazinoties pa tālruni 63082101. Kopumā šajā grupā ietilpst aptuveni 60 izglītojamie, kas visbiežāk izmanto pilsētas autobusu nokļūšanai Aizupes, kā arī Svētes pamatskolā. Iesnieguma forma

Skolēnu karte pirmreizēji tiks izgatavota un izsniegta bez maksas – šos izdevumus segs pašvaldība, savukārt nozaudēšanas vai tās sabojāšanas gadījumā atkārtota izgatavošana jau būs maksas pakalpojums. Jaunā viedkarte tiks izgatavota desmit dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Jelgavas novada pašvaldības ir noslēgusi trīs savstarpēji saistītus sadarbības līgumus ar Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldi, SIA “Jelgavas autobusu parks” un arī Zemgales reģiona kompetenču izglītības centru, kas ļaus reģistrēt, uzskaitīt un veikt savstarpējus norēķinus skolēnu braucieniem, ko kompensēs novada pašvaldība.