Trešdiena, 14. Aprīlis, 2021
Strauja, Gudrīte

Zinību diena Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

30.08.2020

Jelgavas novada izglītības iestādēs, kas kopumā novadā ir 14, šodien 229 pirmklasnieki svinēs pirmo savu 1. septembri. Savukārt pirmsskolas grupā 5 -6 gadīgo izglītojamo grupā iemaņas mācību procesā uzsāks 416 audzēkņi.

Lai visiem izdevies, veselīgs un veiksmes piepildīts mācību gads!

Izglītības iestādes nosaukums
Datums
Vieta
Laiks
Aktivitātes
Elejas vidusskola
01.09.
Skolas pagalmā Meža prospektā 5
9.00-9.40
Zinību dienas pasākums
 
9.40-10.00
1.-3. klašu skolēni dodas uz klasēm Lietuvas 34
Klasēs Meža prospekts 5, Lietuvas 34
10.00 – 12.00
Klases stundas (tikai skolēniem un pedagogiem)
Klases stundas ar vecāku piedalīšanos pagalmā
Skolas pagalmā Lietuvas 34
10.00-10.40
1.-3. klašu vecākiem tikšanās ar skolas direktori
Skolas pagalmā Meža prospektā 5
11.00-11.40
4.-12. klašu vecākiem tikšanās ar skolas direktori
Kalnciema vidusskola
01.09.
Kalnciema vidusskola
9.15
Svinīgais pasākums sporta laukumā
Vecāku sapulce plkst. 10.00
Kalnciema pagasta vidusskola
01.09.
1.klase Kalnciema kultūras namā
9.00
Zinību dienas pasākums kopā ar vecākiem
Klasēs:
2.,3.,4.,6.,7. klase
9.00
Klases stundas
Klasēs:
5.,8.,9.,11. klase
11.00
Klases stundas
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
01.09.
Svētes konsultāciju punktā, Svētes pamatskolā
15.00
Direktores svētku uzruna, klases audzināšanas stunda.
Staļģenes vidusskola
01.09.
Staļģenes vidusskola
9.00-12.30
Svinīgais pasākums, veltīts Zinību dienai. Klašu audzinātāju stundas.
Vircavas vidusskola
01.09.
Vircavas vidusskola
10.00
Klašu stundas un Zinību dienas svinīgais pasākums 1. un 12.klasei
Vircavas vidusskolas Platones filiāle
01.09.
Platones filiālē
9.00
Klašu stundas un svinīgais pasākums 1.klasei
Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle
01.09.
Lielvircavas filiālē
9.00
Zinību dienas ceļojums
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola
(pirmskola)
01.09.
Centra iela 3, Zaļenieki (skolas pagalmā)
9.00
Svētku norise grupiņās
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (pamatskola)
01.09.
Centra iela 3, Zaļenieki (skolas pagalmā)
9.00
Audzināšanas stunda
1.-4.klasei leļļu teātra izrāde (kultūras namā)
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (profesionālā)
01.09.
Jelgavas iela 7, Zaļenieki (pils pagalmā)
10.00
Audzināšanas stunda
Aizupes pamatskola
 
 
 
 
 
 
01.09.
Aizupes pamatskolas pagalms
9.00
9.00 - svinīgais pasākums skolas pagalmā, skolas kopbilde
10.00 - klases stunda, klašu fotografēšanās
Uz klašu stundām dodas tikai skolēni, vecāki bērnus gaida skolas pagalmā.
Ievērojam drošības pasākumus un distancēšanos.
Lietus gadījumā:
pirmsskola, 1.klases un 9.klase – skolas zālē, pārējiem audzinātāju stunda klases telpā
 
Lietus gadījumā:
9.00 – svinīgais pasākums skolas zālē pirmsskolēniem, pirmklasniekiem un 9.klasei.
9.00 – 2.- 8.klasēm audzinātāju stunda klašu telpās
Līvbērzes pamatskola
 
01.09.
Līvbērzes pamatskolas  pagalms
9.00 – 9.30
Svinīgs pasākums
 
Klases
9.40 – 10.30
Klašu stundas
Kultūras nams
9.40 – 10.10
Direktores informācija vecākiem
Sesavas pamatskola
01.09.
Sesavas pamatskolas iekšpagalmā, lietus gadījumā, Sesavas Tautas nama zālē
8.20 – 11.00
8.20 – 9.00 – Klases stunda - dienasgrāmatu un dokumentācijas sakārtošana,
9.00 – Svinīgā Zinību dienas līnija Sesavas pamatskolas pagalmā, lietus gadījumā Sesavas Tautas nama zālē, ievērojot distancēšanos.
10.00 -  Klases stunda – aktivitātes ar klašu audzinātājiem,
10.00 - Sesavas tautas namā  – skolas vecāku sapulce, (vada skolas direktore, piedalās pagasta pārvaldes vadītājs)
11.00 – Busiņš uz mājām.
Svētes pamatskola
01.09.
 
Skolas iekšpagalms
9.00
Svinīgais pasākums
10.00
Klases stunda skolēniem/informatīva sanāksme vecākiem
Šķibes pamatskola
01.09.
Šķibes pamatskola
 
9.00-10.00
Zinību dienas svinīgais pasākums:
1.un 9.klasei skolas pagalmā;
2.,3.,4.,5.,6.,7.,un 8.klasēm klašu telpās
Vilces pamatskola
01.09.
Pie Vilces muižas
10.00
Svinīgs pasākums
Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs
01.09.
Skolas pagalmā
12.00
Svinīgs Zinību dienas pasākums

 

13.00
Vecāku sapulce
Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”
01.09.
Elejas PII “Kamenīte”-
rotaļu laukumā, grupās, zālē
8.00-9.30
Zinību dienas pasākums, rotaļu aktivitātes bērniem.
Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte” - filiāle
01.09.
Elejas PII “Kamenīte” Lielplatones filiāle-
rotaļu laukumā, grupās, zālē
10.00-11.00
Zinību dienas pasākums, rotaļu aktivitātes bērniem.
Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde ”Mārīte”
01.09.
Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādē ”Mārīte”
 
Zinību dienas pasākums “Man prieks tevi redzēt”