Trešdiena, 14. Aprīlis, 2021
Strauja, Gudrīte

Noskaidroti Jelgavas novada pašvaldības stipendiāti

11.09.2020

Jau 8. gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu katra akadēmiskā gada sākumā piešķir stipendijas izciliem, mērķtiecīgiem un reizē sociāli aktīviem jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Šogad konkursa kārtībā noskaidroti 3 spējīgākie augstskolu bakalaura studiju 1. kursa studenti, kuri 2020./2021. akad. gadā iegūs atbalstu – Jelgavas novada pašvaldības stipendiju. 

Jelgavas novada pašvaldības stipendiāti 2020./2021. akadēmiskajā gadā:

Atbalstu visu pamatstudiju laiku turpina saņemt Justīne Dižpētere, Krista Ļūmane, Anna Oseņņikova, Agneta Veinberga, Artis Galvanovskis, Romāns Ivaškevičs, Madara Ratniece, Samanta Ose, Eduvards Kalniņš.

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada jauniešus izglītības pieejamībai Latvijas augstskolās, kā arī veidot jauniešos lokālpatriotismu un mērķtiecību, kā arī rosināt paļāvību saviem spēkiem, zināšanām kā būtiskam resursam, ko pašvaldība novērtē.

Jelgavas novada pašvaldības stipendijas apmērs ir 1500 EUR akadēmiskajā gadā jeb 150 eiro mēnesī 10 mēnešu garumā.