+A A
Pirmdiena, 19. Oktobris, 2020
Drosma, Drosmis, Elīna

Izmaiņas pašvaldības darba ikdienā

16.10.2020

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām un valdības noteiktajiem noteikumiem, Jelgavas novada pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībā ieviestas korekcijas darba organizācijā un pasākumu nodrošinājumā.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, Jelgavas novada pašvaldībā izdots rīkojums, kas stājas spēkā ar 2020. gada 16. oktobri un aktuāls līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.  

Iedzīvotājus mudina iepriekš pieteikt plānotās vizītes un izmantot e-pakalpojumus

Kopš 16. oktobra iedzīvotāji saziņai ar pašvaldību ir aicināti vairāk izmantot e-pakalpojumus, taču pēc iepriekšēja pieraksta klienti tiek pieņemti arī klātienē gan pašvaldības centrālajā ēkā, gan pagastu pārvaldēs, gan klientu apkalpošanas centros. Ierobežota ir apmeklētāju pārvietošanās pa pašvaldības ēkām. Apmeklētāju pieņemšana Jelgavas novada pašvaldības centrālajā administrācijas ēkā tiek organizēta vien ēkas pirmajā stāvā. Atbildīgo jomu speciālisti tikšanos ar klientiem organizē klientu apkalpošanas telpā (101. kab.)  Tāpat klientu plūsma konkrētā vietā tiek nodrošināta arī pagastu pārvaldēs un Jelgavā, Lielajā ielā 5/7, kur atrodas pašvaldības Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Plānošanas un attīstības pārvalde, Īpašuma pārvalde, Labklājības pārvalde un Kapitālsabiedrība – SIA “Jelgavas novada KU”. Pirms nepieciešamās vizītes klātienē, iedzīvotāji aicināti iepriekš vienoties telefoniski – kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv. Vienlaikus spēkā ir prasība uz apmeklētāju pieņemšanu klātienē iedzīvotājiem ierasties ar sejas maskām.

Uz laiku daļēji pārtraukts mācību process un ierobežota kultūras dzīve

Lielākās izmaiņas skar izglītības procesa nodrošināšanu, jo valdība noteikusi, ka pēc rudens brīvlaika skolās mācību procesu uz vienu nedēļu līdz 30. oktobrim 7. līdz 12. klašu skolēniem noritēs attālināti.   Savukārt 1. līdz 6. klašu skolēniem gan mācības pēc brīvlaika notiks klātienē skolās. Tāpat tikai attālināti līdz 6. novembrim var notikt interešu izglītības programmu īstenošana, tostarp arī mūzikas un mākslas skolās, izņemot stundas vai apmācības, kad pasniedzējs strādā individuāli ar vienu audzēkni. Līdz 6. novembrim pašvaldībā pārtraukti jauniešu un pieaugušo amatiermākslas kolektīvu (tai skaitā koru, ansambļu, teātra studiju, orķestru, deju un citu tautas mākslas kolektīvu) mēģinājumi un dalība pasākumos.

Izmaiņas pieaugušo interešu izglītības un mūžizglītības programmu pasākumos

Pieaugušo interešu izglītības un mūžizglītības programmu pasākumos gan izglītības iestādēs, gan dienas centros, gan kultūras un tautas namos ļauts noritēt tikai tām nodarbībām, kur iespējams nodrošināt iepriekšēju reģistrāciju, personalizētas sēdvietas un distancēšanos. Tāpat jāņem vērā fakts, ka pasākumos drīkst piedalīties līdz 30 cilvēkiem.

Sporta nodarbības un kopējie treniņi “pārceļas” uz ārtelpām

Jelgavas novadā paredzēts iespēju robežās treniņus aizvadīt ārtelpās. Līdz ar to šobrīd ir atceltas visas veselības veicināšanas aktivitātes novadā, kas bija paredzētas telpās. Noteikumi nosaka arī to, ka līdz 6. novembrim ir aizliegts organizēt sporta sacensības un pasākumus, ja vien tie nav starptautiski vai tajos nepiedalās augstāko līgu komandas sporta spēļu pieaugušie sportisti. Tāpēc praktiski visi sporta pasākumi novada pagastos līdz 6. novembrim ir atcelti. Sporta zālēs, trenažieru zālēs norit individuāli spēka treniņi vai nodarbības ar iepriekš veiktu laika rezervāciju un pieteikšanos.