Trešdiena, 14. Aprīlis, 2021
Strauja, Gudrīte

Kalnciema vidusskola ieguvusi eTwinning balvu

21.10.2020

Šī gada 8.septembrī noslēdzās projektu pieteikšana konkursam „Nacionālā eTwinning balva 2020”. eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāvji izvērtēja 16 konkursam pieteiktos projektus un konkursa finālam izvirzīja 6 labākos projektus, kuri 10.oktobrī savus projektus prezentēja eTwinning konferencē Rīgā. Nacionālo eTwinning balvu 2020 nacionālo projektu kategorijā, kā arī skatītāju balvu ieguva Kalnciema vidusskolas projekts “Droši nedrošās spēles” (projekta iesniedzēja Inese Zvaigznone), kas īstenots kopā ar Bauskas Valsts ģimnāziju (projekta iesniedzēja Līga Bajāre).

Šogad konkursa finālā iekļuva vietēja un starptautiska mēroga skolu sadarbības projekti, kas pārstāv dažādus mācību priekšmetus un skolēnu vecuma grupas. Kalnciema vidusskolas projekts “Droši nedrošās spēles” skolēniem saistoši un interesanti atgādina par bīstamām situācijām apkārt, attīstot kritisko domāšanu, aktiermākslu, izmantojot sadarbību un digitālos rīkus, veidojot tiešsaistes spēli “Droši pasaulē” (1.spēle2.spēle).

Konkursā vērtēja ne tikai to, kā projekts attīsta dažādas kompetences un kā integrēts mācību saturā, bet arī cik daudz skolēni iesaistīti projekta plānošanā, kā notikusi sadarbība un sadarbība starp projekta partneriem, kā projektā jēgpilni izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, cik veiksmīgi sasniegts plānotais rezultāts.

“Paldies skolas 5.klases skolēniem Maijai, Melānijai, Sofijai un Jurģim par aktīvu un atbildīgu darbu, gatavojoties projekta prezentēšanai un 100% atdevi, stāstot par attālinātā mācību procesā realizēto projektu! Sākumā bija plānots, ka projektu prezentēs 2 Kalnciema vidusskolas un 2 Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni, taču skolotāja no Bauskas saslima, Jurģim un Melānijai bija ātri "jāielec" prezentācijā, apgūstot tekstu un plānotās darbības. Bērniem šī bija liela pieredze, viņi godam veica uzticēto uzdevumu un izpelnījās Skatītāju balvu,” stāsta Kalnciema vidusskolas skolotāja Inese Zvaigznone.

Projekti tika izvērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem: skolēnu iesaiste un pedagoģiskie jauninājumi, sasaiste ar mācību procesu, sadarbība starp partnerskolu skolēniem, IKT lietojums, kā arī rezultāts un ietekme.

Pieteikties konkursam varēja projekta īstenotāji (pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās izglītības iestādes pedagogi), 2019./2020. mācību gadā īstenojuši projektu eTwinning ietvaros un ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu.

„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicināti piedalīties eTwinning projektu īstenotāji. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu īstenotājus.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Kalnciema vidusskolas skolotāju Inesi Zvaigznoni.

Kalnciema vidusskola ieguvusi eTwinning balvu