Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Lielplatones muižas pilī rit centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācijas darbi

26.11.2020

Lai iespēju robežās saglabātu kultūrvēsturiska pieminekļa oriģinālsubstanci un autentiskumu, kā arī nodrošinātu tā plašāku sabiedrības pieejamību, divu projektu ietvaros tika uzsākti Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācija un rekonstrukcija.

Soli pa solim atjaunošanas un restaurācijas darbi Lielplatones muižā tiek veikti, balstoties uz 2016.gadā veiktās Lielplatones muižas pils (Valsts aizsardzības nr. 5226) atsevišķu telpu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, kuras laikā  tika atklātas vairākas pils vērtības. Izpētes rezultātā konstatēts, ka atsevišķās telpās daļēji saglabājusies 19.gs. vidus, 3.cet. un 20.gs. sākuma dekoratīvā griestu apdare. Interjera dekoratīvā apdare konstatēta arī pils centrālajā kāpņu telpā.

Pirms projekta iesniegšanas restauratore Elga Zariņa konstatē: pēc vizuālas apskates redzams, ka telpas apdare iepriekšējā remontā veikta ar nesaderīgiem materiāliem, jo novērojama krāsas plaisāšana un atslāņošanās. Novērojamas konstruktīvas, sistemātiskas plaisas apmetumā. Kāpņu telpas griesti rotāti pa telpas perimetru kesonos izvietotiem dekoratīviem elementiem, no kuriem viens ir zudis. Griestu un sienu sadure veidota ar orķeli.

 Pirms griestu attīrīšanas tika veikta apdares polihromijas izpēte, kuras rezultātā tika konstatēti vēsturiski senākie sienu un griestu apdares slāņi.

Telpas apdares krāsošana tiks veikta pēc izpētē iegūtās informācijas, kas saskaņota ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi.

Pils kāpņu telpas griestu un sienu atjaunošanas un restaurācijas darbus veic SIA “EcoWork”, restaurācijas darbu vadītājas Elgas Zariņas vadībā.

Lielplatones muižas pilī rit centrālās kāpņu telpas griestu un sienu apdares restaurācijas darbi

Darbi tiek veikti ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 2020. gada 2.un 3.  Kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozares projekta Nr. 2020-2-KMA010 " Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva griestu restaurācija un rekonstrukcija" un projekta Nr. 2020-3-KMA013 " Lielplatones muižas centrālās kāpņu telpas apdares restaurācija " ietvaros.

Foto: Līga Rozenbaha