Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie fakti 2020.gadā

11.01.2021

Sākoties jaunajam gadam, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra apkopotajiem datiem, veikta Jelgavas novada iedzīvotāju demogrāfisko rādītāju analīze. Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā reģistrētas 85 laulības, 120 dzimšanas un 238 miršanas akta ieraksti. Salīdzinot ar 2019. gadu, laulību un dzimšanas akta ierakstu 2020. gadā sastādīts mazāk. Priecē fakts, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2020. gadā mazāk sastādīti miršanas fakti.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošajiem datiem uz 2020. gada 7. janvāri Jelgavas novadā deklarēti 23 139 iedzīvotāji. Salīdzinot ar situāciju uz 2019. gada janvāri, iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā samazinājies par 191 cilvēku. Tas izskaidrojams ar straujo iedzīvotāju kustību (deklarēšanos citās pašvaldībās), kā arī statistikas attiecību starp reģistrētajiem miršanas un dzimšanas gadījumiem. 

Jelgavas novada administratīvo teritoriju vēl pašlaik veido 13 pagasti. Statistika atklāj, ka apdzīvotākie novada pagasti ir Glūda, Jaunsvirlauka, Līvbērze, Kalnciems un Eleja.  Attiecīgi iedzīvotāju skaits pa pagastiem: Elejas pagastā - 2039, Glūdas pagastā - 2724, Jaunsvirlaukas pagastā - 2655, Kalnciema pagastā - 2047, Lielplatones pagastā - 738, Līvbērzes pagastā - 2118, Platones pagastā - 1423, Sesavas pagastā - 1501, Svētes pagastā - 1789, Valgundes pagastā - 1805, Vilces pagastā -  1499, Vircavas pagastā - 1393, Zaļenieku pagastā - 1408.

Tradicionāli gada sākumā Jelgavas novada pašvaldība kopā aicina ģimenes, kurās pēdējā pusgada laikā piedzimuši bērniņi, lai svinīgi pasniegtu pašvaldības simbolisko dāvanu – laimes vērdiņu. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, plānots, ka mazuļu, kuri novadā piedzimuši 2020. gada otrajā pusē un 2021. gada pirmajā pusē, svinīga sveikšana notiks kopīgā pasākumā šovasar.

2020. gadā Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 120 dzimšanas reģistri, no tiem 54 reģistrēti ar paternitātes atzīšanu. Pirmo bērniņu  sagaidījušas 45 ģimenes, 33 ģimenēs sagaidīts otrais bērniņš, 25-trešais, par ceturto bērniņu kuplākas kļuvušas 8 ģimenes, piektais bērniņš pieteicies 6 ģimenēs , sestais - divās ģimenēs, bet vienā ģimenē sagaidīts astotais mazulis.

Pie diviem vārdiem tikuši 7 mazuļi. Interesantākie vārdi: Leila, Daiva, Renē, Braens. Savukārt populārākie bērnu vārdi Jelgavas novadā zēniem: Kristers un Emīls; meitenēm - Anna, Grieta, Gabriela un Sofija.

Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētas 85 laulības. Salīdzinot ar 2019. gadu, pagājušajā gadā tika noslēgtas par 12 laulībām mazāk. Jāteic, ka no 85 noslēgtajām laulībām, 17 laulības noslēgtas baznīcā. Savukārt izbraukuma laulībās  “Jā” viens otram teikuši 28 pāri. Populārākās izbraukumu laulību vietas novadā ir Elejas muižas tējas namiņš un Abgunstes muiža.

Viens no reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem dzimtsarakstu nodaļās ir arī miršana. Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrēti 238 miršanas fakti. Salīdzinājumam jāpiemin, ka 2019. gadā miršanas faktu bija par 62 vairāk.