Atbildes vēstulē noraida iedzīvotāju lūgumu ierīkot gājēju pāreju

12.01.2021

Aizvadītā gada decembra sākumā, atbalstot Valgundes un Kalnciema pagasta iedzīvotāju iniciatīvu gājēju pārejas ierīkošanai Rīgas-Liepājas šosejas 24. kilometrā, Jelgavas novada pašvaldība vērsās ar vēstuli VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), kas papildināta ar iedzīvotāju parakstiem. Saņemtajā atbildes vēstulē iestāde norāda, ka vairākkārt  apsekojusi minēto vietu, lai izvērtētu noteiktos gājēju pārejas ierīkošanas standartus.  Apkopojot iegūtos datus, LVC ziņo, ka tomēr neplāno Tīreļu ciemā pie DUS “Astarte nafta” ierīkot gājēju pāreju.

Saskaņā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” sniegto informāciju, gājēju pāreju ierīkošanu valstī nosaka standarts „LVS 190-10. Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”. Atsaucoties uz šo standartu, lai ierīkotu jaunu gājēju pāreju, minimālajam gājēju pārejas lietotāju skaitam būtu jāsasniedz vismaz 50 gājējus stundā. Ja tas izpildītos, tad Tīreļu ciemā pie DUS “Astarte nafta” būtu atļauts ierīkot tikai ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju vai arī gājējiem autoceļa šķērsošana būtu jānodrošina divos līmeņos (tilts vai tunelis). Turklāt svarīgi, ka pāreja tiktu noslogota pastāvīgi nevis epizodiski.

Lai lemtu par pārejas nepieciešamību, LVC vairākkārt veica vietas apsekošanu un gājēju skaitīšanu uz autoceļa A9 pretim DUS “Astarte nafta”. Viena no apsekošanām tika veikta 2021. gada 5. janvāra rītā no plkst. 7.30 līdz 10.00. Otra apsekošana notika 2021. gada 7. janvāra pēcpusdienā no plkst. 13.30 līdz 16.30. Pēc LVC sniegtās informācijas, abās reizēs gājēju skaits ir bijis ļoti neliels.

“Šā gada 5. janvāra rītā uz autoceļa tika konstatēti 3 brauktuvi šķērsojoši gājēji pretim DUS “Astarte nafta”, kā arī 2 gājēji un 1 velosipēdists pretim Ceriņu ielas pieslēgumam, kas atrodas apmēram 60 m no DUS Rīgas virzienā. Savukārt 7. janvāra pēcpusdienā tika konstatēti 4 gājēji un 2 velosipēdisti, kuri šķērsoja a/c A9 pretim DUS “Astarte nafta” un 4 gājēji un 1 velosipēdists, kuri šķērsoja a/c A9 pretim Ceriņu ielas pieslēgumam. Redzams, ka autoceļu šķērsojošo cilvēku skaits ir pārāk mazs un tas neatbilst standarta LVS 190-10 noteiktajiem minimālajiem kritērijiem gājēju pārejas ierīkošanai. Turklāt dabā varēja novērot, ka brauktuve tiek šķērsota dažādās vietās un gājēju plūsma nekoncentrējās vienā vietā, kā tam vajadzētu būt saskaņā ar gājēju pāreju ierīkošanas principiem. Taču nevienā no minētajām vietām gājējiem neradās nekādas grūtības ar autoceļa šķērsošanu, jo satiksmes plūsma nav tik liela, lai pagaidot dažas sekundes nevarētu atrast brīvu un drošu brīdi brauktuves šķērsošanai. Sistemātiska atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana no autovadītāju puses netika novērota. Arī būtisku redzamības ierobežojumu apskatāmajā posmā nav. Šī vieta nav ierindota “Melno punktu” sarakstā,” skaidro Aigars Puķītis, VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”  atbildes vēstulē arī norāda, ka šobrīd, kad noteikti daudzi ierobežojumi saistībā ar COVID 19 izplatību, šie dati var neatspoguļot patieso ainu, taču maz ticams, ka normālos apstākļos gājēju plūsma sasniegtu nepieciešamo daudzumu gājēju pārejas ierīkošanai. Tāpēc, ņemot vērā iepriekš izteikto argumentāciju, LVC ziņo, ka neplāno jaunas gājēju pārejas ierīkošanu Rīgas-Liepājas šosejas 24. kilometrā.