Sestdiena, 6. Marts, 2021
Vents, Centis, Gotfrīds

Projekta ietvaros novadā uzsākta plaša sakaru infrastruktūras uzlabošana

13.01.2021

Lai nodrošinātu Jelgavas novadā iedzīvotājiem ērtāku pašvaldības pakalpojuma saņemšanu attālināti, lai samazinātu pakalpojuma sniegšanas termiņu un lai atvieglotu administratīvo slogu, pašvaldībā aizsākts vērienīgs sakaru infrastruktūras uzlabošanas projekts. Projekta mērķu sasniegšanai pirmie iepirkumi pašvaldībā tika izsludināti jau pērnā gada rudenī, bet tomēr lielākā projekta realizācija noritēs šī gada ietvaros. Ieguldot 700 000 EUR, iecerēts palielināt un optimizēt interneta pieslēgumu resursus pagastos, uzlabot lokālos datortīklus, izveidot jaunu datu tīklu (tai skaitā, bezvadu) pārvaldības infrastruktūru. Prognozētais lietotāju skaits, kas izmantos attālināta darba risinājumus, būs ap 800 lietotāju.

Projekts “Attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai” Jelgavas novada pašvaldībā aizsākās 2020. gada septembrī. Līdz 2021. gada beigām paredzēts kopā īstenot piecas dažādas aktivitātes - interneta pieslēgumu kapacitātes palielināšanu, lokālo datortīklu, komutācijas mezglu resursu un Jelgavas novada pašvaldības datu centra kapacitātes palielināšanu, bezvadu datortīklu (WIFI) attīstīšanu un pārvaldīšanu, attālinātā darba rīka MS Teams ieviešanu un attīstīšanu, kā arī paredzēts iegādāt un ieviest IT drošības pārvaldības notikumu žurnālu.

“Šobrīd sadarbībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumu “TET” pašvaldībā pakāpeniski tiek veikta interneta pieslēgumu ātrumu optimizācija. Kopumā projekta ietvaros paredzēts uzlabot interneta pieslēgumu 61 Jelgavas novada pašvaldības  ēkai, lielākoties akcentu liekot uz izglītības iestādēm. Visiem pieslēgumiem tiks nodrošināta vienota pārvaldība, fiksētas IP adreses,  vienota diennakts pakalpojuma uzraudzība un  tehniskā atbalsta serviss. Līdz šim veikta arī iestāžu interneta pieslēgumu apsekošana un izvērtētas iespējas to uzlabošanai. Būtiski uzlabojumi plānoti Aizupes pamatskolā un Lielplatones pamatskolā – atbalsta centrā, kur iepriekš nebija iespējams nodrošināt mūsdienu vajadzībām atbilstošus pieslēgumus. Tāpat šobrīd ir iegādāta atbilstošā aparatūra un programmatūra, lai ieviestu novadā centralizētu datortīklu uzraudzības risinājumu. Paredzēts, ka pārvaldības risinājums nodrošinās vismaz 10 000 aktīvo tīkla iekārtu centralizēta monitoringa iespējas. Projekta ietvaros tiek veikta arī lokālo datortīklu komutācijas mezglu un novada datu centra kapacitātes palielināšana sadarbībā ar SIA “SPX”. Lai varētu nodrošināt pilnu bezvadu tīklu pārklājuma projektēšanas tehnisko prasību sagatavošanu, ir veikti bezvadu datortīklu signālu mērījumi visos novada iestāžu bezvadu tīklos un sākti darbi pie to uzlabošanas. Novada skolās paredzētas izmaiņas arī bezvadu tīklu izmantošanas kārtībā. Turpmāk katram skolēnam būs iespēja pieslēgties pie bezvadu interneta ar unikālu lietotāja kontu. Būtiski, ka izmantojot šo pašu kontu, skolēni arī savos māju datoros mācību nolūkos varēs lietot licencētu Microsoft Office 365 programmatūru”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Kārlis Kindzulis.

Efektīvi izmantojot mūsdienu IT tehnoloģiju iespējas un inovatīvus risinājumus, tiek samazināts klientu kontaktu skaits, pakalpojumu saņemšana kļūs ērtāka, īsāks kļūst pakalpojuma sniegšanas termiņš. Būtisks aspekts ir arī tas, ka pašvaldībai rodas iespēja  ilgtermiņā ekonomēt.

“Protams, attālinātās darba iespējas samazina laiku un noteiktās izdevumu pozīcijās ekonomē pašvaldības līdzekļus funkciju nodrošināšanai. Projekta investīcijas ļaus pagastos kāpināt spēju nodrošināt pakalpojumus kvalitatīvāk. Ārkārtējās situācijas periodā, kad pašvaldības darbs lielā mērā kļuva attālināts, daudzi saimnieciski pārbraucieni, izmantojot pašvaldības transportu, izpalika un ietaupījums degvielas patēriņam bija teju 20 %. Protams, ka mēs kā pašvaldība pakāpeniski plānojam izaugsmi tehnoloģiju nodrošinājumā, pārklājot visu novada teritoriju, lai saziņa varētu noritēt kvalitatīvi kā klientu apkalpošanas centros, tā visās skolās, aktivitāšu centros. Tāpat kā uzņēmumi – arī pašvaldība cenšas ietaupītos līdzekļus ieguldīt savas administratīvās teritorijas attīstībā” komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Projekta ietvaros šogad iecerēts attīstīt Microsoft Teams  funkcionalitātes lietošanas iespējas. Tāpat  plānots izsludināt iepirkumu, lai varētu veikt IT drošības pārvaldības notikumu žurnālu analizatora iegādi un ieviešanu. Drošības pārvaldības sistēma ļaus centralizēti pārvaldīt tīklu, ierīces, lietotājus no datu centra. Informācijas drošības pārvaldības notikumu žurnālu glabāšanai un datu rezervēšanai plānots iegādāties datu masīvu. Notikumu žurnāli saturēs informāciju par neizdevušās piekļuves, piekļuvju atteices, neizdevušos mēģinājumus piekļūt drošiem failiem, drošības žurnālu viltošanu utt., kas palīdzēs uzturēt organizāciju drošu no tīkla draudiem.

Projekta “Attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai” kopējās plānotās izmaksas ir 700 000 EUR. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējuma un saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu, Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi projektam apstiprinājumu valsts aizņēmumam. Aizņēmuma kopējais apmērs ir 525 000 EUR. Atbilstoši noteikumiem pašvaldības budžeta līdzfinansējuma apmērs veido 175 000 EUR.